Home  »  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego również określa priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej. Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Dzięki realizacji projektów dotyczących m.in. poprawy infrastruktury drogowej, czy poprawy funkcjonowania transportu publicznego zwiększa się atrakcyjność poszczególnych regionów kraju. Poprawie ulega również dostępność komunikacyjna kraju i regionów w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym.

WYBIERZ PROJEKT, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

Budowa Trasy Średnicowej Podgórza w Toruniu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej


Rewitalizacja Rynku Nowomiejskiego w Toruniu


Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006

 
Skip to content