Home  »  AktualnościNews   »  

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu otrzymał raport z  okresowego przeglądu obiektów inżynierskich, będących w posiadaniu naszego zarządu. Taki przegląd- wynikający z przepisów prawa- jest obowiązkowy.  Z raportu wynika, że jeden z obiektów tj. kładka w ciągu ulicy Turystycznej posiada uszkodzenia mogące powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. W związku z powyższym obiekt został zamknięty dla ruchu pieszego i rowerzystów. Równolegle MZD w Toruniu zlecił wykonanie poszerzonej ekspertyzy obiektu, która potwierdzi  jego faktyczny stan. Wyniki ekspertyzy będą  znane na koniec marca tego roku. Do tego czasu obiekt będzie zamknięty.  

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 1 lutego, 2024