Home  »  Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą w Toruniu

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą w Toruniu

Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą w Toruniu

Nr Umowy o Dofinansowanie: WP-II-D.433.1.25.2018
Data podpisania UoD: 19 lipca 2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30 czerwca 2019 r.
Całkowita wartość projektu: 2 543 898 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 928 691 PLN

Przedmiotem projektu jest uzupełnienie brakujących elementów kompleksowego uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” dla poprawy ich atrakcyjności inwestycyjnej. Miejsce realizacji inwestycji to atrakcyjny teren zlokalizowany w doskonale skomunikowanej części miasta – przy ul. Przelot, w odległości ok. półtora kilometra od węzła autostradowego „Lubicz” (A1). Obszar inwestycji stanowią tereny między ul. Ciekawą i torami kolejowymi Toruń-Sierpc od strony zachodniej oraz drogą krajową nr 80 i drogą ekspresową S-10 od strony wschodniej. W części wschodniej teren przylega do zrealizowanego kilka lat temu węzła Lubicz, położonego w ciągu autostrady A1.

Opis inwestycji

W ramach realizacji projektu przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej, budowę wodociągu i oświetlenia oraz budowę drogi dojazdowej z jednostronnym chodnikiem. Dzięki kompleksowemu uzbrojeniu terenów inwestycyjnych nastąpi znaczna poprawa dostępności do atrakcyjnych terenów miejskich, co w konsekwencji przyciągnie inwestorów zewnętrznych, którzy będą lokować swój kapitał na tym terenie i dzięki temu tworzyć na nim nowe miejsca pracy. Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz zmniejszenia bezrobocia.

INFORMACJA I – III kwartał 2018 r.

INFORMACJA II – II kwartał 2019 r.