Home  »  AktualnościNews   »   Umowa na Trasę Staromostową i rondo turbinowe

Umowa na Trasę Staromostową i rondo turbinowe

Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu przejazdu, nowa infrastruktura dla rowerzystów i pieszych, energooszczędne oświetlenie – tak najkrócej można powiedzieć o dwóch inwestycjach drogowych, których realizacja rozpocznie się już niebawem w Toruniu. Pierwsza z nich obejmie przebudowę drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda, natomiast druga drogi wojewódzkiej nr 553 od pl. Niepodległości do ul. Dekerta. 17 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta Torunia przedstawiciele miasta i firmy Balzola Polska sp. z o.o., która jest wykonawcą prac, podpisali umowę na realizację tych inwestycji.

Toruń nie zwalnia tempa w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Obecnie na terenie miasta trwa m.in. rozbudowa ulic: Szosy Okrężnej, Łącznej, Olęderskiej, Pająkowskiego i Drogi Trzeposkiej, Platanowej oraz Hebanowej. Kontynuowana jest budowa dróg na osiedlu Jar. Na finiuszu jest przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego. W najbliższych dniach rozpoczną się dwie kluczowe inwestycje: przebudowa drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda oraz budowa Trasy Staromostowej na odcinku od pl. Niepodległości do ul. Dekerta. Ich realizacja potrwa do listopada 2025 roku. Wartość podpisanej dziś umowy wynosi 32.882.005,67 zł. Na jej realizację miasto pozyskało środki zewnętrzne w wysokości 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Oznacza to, że z budżetu miasta dołożymy tylko około 2,9 mln zł.

Budowa Trasy Staromostowej zostanie zrealizowana na odcinku od pl. Niepodległości do ul. Dekerta. Jest ona ważna w kontekście dużego natężenia ruchu na zjeździe z mostu im. marsz. Józefa Piłsudskiego – głównie w kierunku zachodnim (DK NR 15 i DK nr 80) i północnym (droga wojewódzka nr 553). Zadanie przewiduje budowę jezdni o dwóch pasach ruchu, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

– W ramach inwestycji zadbano także o miejsca parkingowe, których powstanie około 180. Jest to bardzo istotny element z uwagi na bliskie sąsiedztwo targowiska miejskiego – podkreślił Zbigniew Fiderewicz, zastępca Prezydenta Miasta Torunia.

Zadanie przewiduje wykonanie korekty geometrii i organizacji ruchu na placu Niepodległości oraz budowę sygnalizacji świetlnych na ul. Dekerta i Gałczyńskiego. Ważne jest to, że istniejące sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu Szosa Chełmińska/Bema/Podgórna oraz Czerwona Droga/Kraszewskiego/Al. Jana Pawła zostaną dostosowane do nowego układu drogowego.

– Realizacja tej inwestycji oznacza wiele korzyści dla kierowców. Przede wszystkim poprawi się płynności ruchu w relacji północ – południe. Zmniejszy się także natężenia ruchu oraz poprawi się przejezdność na ul. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Dekerta do placu NOT – wyjaśnia Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Poprawi się także bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Będzie to możliwe dzięki wybudowaniu ciągów pieszo-rowerowych z rozdzieleniem ruchu pieszych i rowerzystów oraz wyznaczeniu oznakowanych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Z kolei przebudowa drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda, poprawi bezpieczeństwo na włączeniu tej ulicy w drogę krajową. Będzie to możliwe dzięki budowie w tym miejscu ronda turbinowego. To rozwiązanie jest doskonale znane w Toruniu. Przypomnijmy, że na tego typu rondzie potoki ruchu pasa wewnętrznego i zewnętrznego nie przecinają się, a ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo. Dodatkowo w żadnym punkcie na rondzie – także przy zjeździe z niego – nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami. – Budowa ronda będzie dużym ułatwieniem szczególnie dla pojazdów wyjeżdżających od strony szybko rozwijających się terenów w północnej części Torunia tzw. osiedle JAR – podkreśla Marek Kamiński, dyrektor operacyjny Balzola Polska sp. z o.o.

Od skrzyżowania Polna-Celnicza do skrzyżowania z ul. Strobanda powstaną dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Po stronie wschodniej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a po zachodniej wykonawca nawiąże się do istniejących odcinków dróg rowerowych.

W czasie podpisania umowy Prezydent Zbigniew Fiderewicz podkreślił, że są to dwie ważne inwestycje, które ułatwią przejazd przez Toruń. – Docelowo ułatwią podróżowanie po mieście, szczególnie z północnych dzielnic do centrum miasta, pomijając Szosę Chełmińską od Bema do placu NOT. To pozwoli na to, aby Szosa Chełmińska stała się lokalną ulicą, obsługującą mieszkańców oraz targowisko miejskie – dodał prezydent Zbigniew Fiderewicz.

Fot. Małgorzata Litwin

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 18 kwietnia, 2024
 
Skip to content