Home  »  Konsultacje   »   Trzy koncepcje rozbudowy ulicy Łukasiewicza

Trzy koncepcje rozbudowy ulicy Łukasiewicza

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotowuje dokumentację kosztorysowo-projektowa dla przebudowy ul. Łukasiewicza, na odcinku od ul. Szosa Okrężna do ul. Fałata. W ramach zadania planowana jest rozbudowa parkingu. -Dokumentację chcemy przygotować wspólnie z mieszkańcami, w ramach realizowanych przez nas konsultacji społecznych. Przygotowaliśmy trzy koncepcje, w których zostały zawarte podstawowe założenia i zakres, jaki planujemy zrealizować. Upubliczniamy te materiały i zachęcamy do zgłaszania internetowych zapytań, uwag i sugestii. Chcemy wypracować z mieszkańcami rozwiązanie, które posłuży projektantowi do dalszych prac– informuje Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD z Toruniu.

Materiały są dostępne na stronie www.mzd.torun.pl w zakładce Zaprojektuj Ulicę.

Na uwagi czekamy do 27.05.2020 r.. Można je przesyłać na adres mzd@mzd.torun.pl z dopiskiem Przebudowa ul. Łukasiewicza.

Założenia do koncepcji przebudowy / rozbudowy ul. Łukasiewicza na odcinku od Szosy Okrężnej do ul. Fałata w Toruniu 

 1. Wykonanie tzw. „przebicia” , tj. połączenia jezdni pomiędzy ul. Szosa Okrężna a Fałata,
 2. Likwidacja garaży,
 3. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy,
 4. Budowa miejsc postojowych,
 5. Budowa chodników / ciągów pieszych,
 6. Przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata,
 1. Brak – jak obecnie – tzw. „przebicia” pomiędzy ul. Szosa Okrężna a Fałata,
 2. Likwidacja garaży,
 3. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy Łukasiewicza od Szosy Okrężnej do placu do zawracania; dalej osobno ścieżka rowerowa (po stronie południowej) i  chodnik (po północnej),
 4. Budowa miejsc postojowych, chodników,
 5. Budowa dwupoziomowego parkingu dla samochodów osobowych,
 6. Przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata,
 1. Brak – jak obecnie – tzw. „przebicia” pomiędzy ul. Szosa Okrężna a Fałata,
 2. Likwidacja garaży,
 3. Wykonanie osobno: ścieżki rowerowej i chodnika na całej długości opracowania
 4. Budowa miejsc postojowych;
 5. Pozostawienie miejsca na obiekt kubaturowy / ewentualnie wykonanie miejsc postojowych w poziomie terenu (odseparowanych od jezdni głównej – osobny zjazd)
 6. Przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata, w układzie zbliżonym do istniejącego, zastosowanie tzw. „wyniesionego skrzyżowania” 
powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 20 maja, 2020