Home  »  AktualnościNews   »   Szosa Okrężna zmienia się

Szosa Okrężna zmienia się

Nowe, kluczowe odcinki drogowe- takim mianem określamy pakiet inwestycji drogowych, na które miasto pozyskało 50 procent dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem jest poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta. Jedną z inwestycji realizowanych w tym pakiecie jest przebudowa Szosy Okrężnej.

Ulica zmienia się na odcinku prawie 780 metrów. Po zakończeniu prac, które zgodnie z umową planowane jest na sierpień 2025 r.,  powstanie tu zupełnie nowy układ drogowy. Do dyspozycji kierowców będą  dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy, po stronie wschodniej, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2,5m i chodnik o szerokości 2,0 m. Z kolei po stronie zachodniej ciąg pieszo-rowerowy o  szerokości  3,50 m.  Na skrzyżowaniu ulicy Gagarina z Szosą Okrężną powstanie rondo turbinowe, co usprawni ruch w tym miejscu.

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie, usunięte zostaną kolizje elektroenergetyczne. Przebudowane zostaną sieci teletechniczne i sanitarne. Wykonawca wybuduje sieć wodociągową i kanalizację deszczową. Inwestycja kosztuje prawie 18,5 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł przeznaczono na urządzenie zieleni.

Co obecnie dzieje się na budowie?

Obecnie na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej i ulicy Gagarina -gdzie docelowo będzie rondo turbinowe- trwa budowa kanału deszczowego. Do tej pory wykonawca wybudował kanalizację deszczową na zachodniej jezdni na odcinku od Łukasiewicza do Gagarina. W ulicy Bielańskiej zostało wykonane przyłącze sanitarne. Ponadto na odcinku od ul. Gagarina do Łukasiewicza ułożono kabel pod przyszłe oświetlenie. Ponadto w okolicy skrzyżowania Łukasiewicza  i Szosy Okrężnej wybudowano wodociąg.    

Projekt w liczbach:

  • – powierzchnia jezdni asfaltowych – 13.346,00 m2
  • – powierzchnia zatok autobusowych – 218,00 m2
  • – powierzchnia ścieżek rowerowych – 2.481,00 m2
  • – powierzchnia zjazdów i wysepek – 576,00 m2
  • – powierzchnia pierścienia ronda z kostki kam. 19/21 – 320,00 m2
  • – powierzchnia zieleni – 13.892,00 m2.
powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 30 stycznia, 2024