Home  »  Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania

W Toruniu obowiązuje strefa płatnego parkowania w trzech obszarach:

– Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP)

– Strefa Płatnego Parkowania – A 

– Strefa Płatnego Parkowania – B

ŚSPP obejmuje  obszar ograniczony ulicami: al. Św. Jana Pawła II (na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do pl. Artylerii Polskiej), Wały gen. Władysława Sikorskiego (na odcinku od pl. Artylerii Polskiej do ul. Leona Szumana), Leona Szumana, pl. św. Katarzyny (południowa pierzeja), Warszawska, Bulwar Filadelfijski (na odcinku od ul. Warszawskiej do Ślimaka Getyńskiego), Ślimak Getyński – z wyłączeniem tych ulic.

Za pierwszą godzinę parkowania w tej strefie płacimy 7,30 zł, za abonament mieszkańca 41 zł i 20 zł  za abonament osoby niepełnosprawnej. Abonament koperty w strefie śródmiejskiej kosztuje 940 zł.

Strefa Płatnego Parkowania – A obejmuje obszar ograniczony ulicami: Bulwar Filadelfijski (na odcinku od ul. Ślimaka Getyńskiego do al. 500-lecia Torunia), ks. Jerzego Popiełuszki (na odcinku od ul. Bulwar Filadelfijski do łącznika z ul. Rybaki), al. 500-lecia Torunia, Alojzego Tuj akowskiego, Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Alojzego Tujakowskiego do al. Św. Jana Pawła II), al. św. Jana Pawła II (na odcinku od ul. Juliusza Słowackiego do placu Niepodległości), Czerwona Droga, Odrodzenia, gen. Henryka Dąbrowskiego, inż. arch. Kazimierza Gregorkiewicza (na odcinku od pl. św. Katarzyny do ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego), pl. św. Katarzyny, Leona Szumana, Wały gen. Władysława Sikorskiego (na odcinku od ul. Leona Szumana do pl. Artylerii Polskiej), al. św. Jana Pawła II (na odcinku od pl. Artylerii Polskiej do Ślimaka Getyńskiego), Ślimak Getyński – wraz z tymi ulicami.

Za pierwszą godzinę parkowania w tej strefie płacimy 4,00 zł, za abonament mieszkańca 41 zł i 20 zł  za abonament osoby niepełnosprawnej. Abonament koperty w Strefie Płatnego Parkowania – A kosztuje  670 zł.

Strefa Płatnego Parkowania – B obejmuje obszar ograniczony ulicami: pl. Św. Katarzyny (wschodnia i północna pierzeja), inż. arch. Kazimierza Gregorkiewicza (na odcinku od ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego do pl. bp. Chrapka), gen. Henryka Dąbrowskiego, Przy Kaszowniku, pl. Pokoju Toruńskiego – z wyłączeniem tych ulic oraz gen. Stanisława Skrzyńskiego, pl. 18 Stycznia, Warszawska – wraz z tymi ulicami, a także ul. Legionów (na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Odrodzenia).

Za pierwszą godzinę parkowania w tej strefie płacimy 1,80 zł, za abonament mieszkańca 41 zł i 20 zł  za abonament osoby niepełnosprawnej. Abonament koperty w Strefie Płatnego Parkowania – B kosztuje  400 zł.

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach na drogach publicznych pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania od 1 czerwca 2021 r. opłaty są pobierane także w soboty w godz. 8:00-18:00.

Od 1 kwietnia 2021 r. wysokość opłaty dodatkowej za brak biletu wynosi  92 zł, a po po upływie 5 dni wzrasta do 230 zł.

Opłaty:
pierwsza godzina parkowania w Śródmiejskiej Strefie – 7,30 zł
pierwsza godzina parkowania w strefie A – 4,00 zł
pierwsza godzina parkowania w strefie B – 1,80 zł
abonament mieszkańca w każdej ze stref – 41 zł
abonament osoby niepełnosprawnej w każdej ze stref – 20 zł
abonament koperty w Śródmiejskiej Strefie – 940 zł
abonament koperty w strefie A – 670 zł
abonament koperty w strefie B – 400 zł
opłata dodatkowa za brak biletu – 92 zł (po upływie 5 dni wzrasta do 230 zł)

Kasa Strefy Płatnego Parkowania na ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23,
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 19:00.

UCHWAŁA NR 1183/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania.

Wnioski o sprzedaż, wydanie abonamentów dotyczących Stref Płatnego Parkowania w Toruniu

Mapa SPP w Toruniu
 
Skip to content