Home  »  Sektorowy Program Operacyjny Transport

Sektorowy Program Operacyjny Transport

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (PWW). Program ten, wraz z częścią transportową strategii wykorzystania Funduszu Spójności, rozwija cele PWW, określając kierunki, priorytety, działania i wysokość środków przeznaczonych na rozwój sfery transportu. Środki na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach SPOT pochodzą w głównej mierze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowoczesna infrastruktura transportowa jest czynnikiem powodującym wzrost konkurencyjności regionów kraju oraz sektorów przemysłu. W efekcie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności całej gospodarki, ponieważ zwiększa się dostępność komunikacyjna kraju, regionów, a także usprawniony zostaje system logistyczny stosowany przy dystrybucji dóbr i usług.

WYBIERZ PROJEKT, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę do węzła autostradowego Lubicz – zad 1


Modernizacja ul. Szosa Bydgoska w Toruniu – etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta


Przebudowa ulicy Olsztyńskiej na odcinku od ulicy Szosa Lubicka do ulicy Suwalskiej w Toruniu

 
Skip to content