Home  »  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta Torunia

Źródło dofinansowania: Państwowy Fundusz Celowy

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania (wg Umowy): 61 340 000 zł

Wartość dofinansowania: 30 000 000 zł

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W ramach inwestycji powstanie nowa infrastruktura drogowa o łącznej długości prawie 6 km z chodnikami, drogami rowerowymi, zjazdami, oświetleniem i zatokami autobusowymi. Ze względu na lokalizacje i funkcje, planowane do budowy odcinki pełnią istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta, tworząc kluczowe połączenia transportowe z drogami wyższych kategorii i uzupełniając brakujące fragmenty infrastruktury. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie ciągłości i spójności układu drogowego oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. W ramach dużego projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza

Rozbudowa ul. Łokietka na odcinku od Młynów do ul. Zaułek Dworcowy

Rozbudowa ul. Łącznej na odcinku od ul. Stawki Południowe do ul. Kniaziewicza

Budowa ul. Pająkowskiego od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka

Rozbudowa ul. Droga Trzeposka

Rozbudowa ul. Hebanowej i budowa ul. Platanowej

Rozbudowa ul. Olęderskiej na odcinku od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej

Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR poprzez budowę ul. Ł. Watzenrodego, ul. H. Strobanda i ul. J. Heweliusza wraz z  drogą dojazdową

Autor: Piotr Kurasz

 
Skip to content