Home  »  Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu

Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu

Nazwa projektu: Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu

Data podpisania UoD: 20 listopada 2012 r.  
Całkowita wartość projektu: 9 128 678,71 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 3 999 000,00 PLN

Rok zakończenia projektu: 2012

Ulica Nieszawska od dawna uważana jest za najgorszą i najbardziej niebezpieczną ulicę w Toruniu. W szczególnie złym stanie jest nawierzchnia jezdni, wykazująca mnóstwo dziur, kolein, pęknięć i nierówności. Oprócz pojazdów osobowych i komunikacji miejskiej, ulicą Nieszawską jeździ bardzo dużo samochodów ciężarowych i tirów, które skracają sobie drogę i korzystają z objazdu tą drogą ze względu na ograniczenia wysokością wiaduktów. Te obciążenia powodują jeszcze większe uszkodzenia nawierzchni i tak mocno zniszczonej drogi. Zwłaszcza po zimie pojawiają się głębokie i rozległe wyrwy wymagające kolejnych interwencji drogowców. W obecnym stanie, remont jezdni w ramach bieżących napraw, pochłania wysokie koszty, przy krótkotrwałej poprawie stanu technicznego drogi, co w dłuższej perspektywie czasowej jest rozwiązaniem nieefektywnym.

Opis inwestycji:

Dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na odcinku od placu Armii Krajowej do granicy administracyjnej miasta powstała zupełnie nowa jezdnia z dwoma pasami ruchu oraz chodniki i ścieżka rowerowa. W ramach zadania drogowcy z Firmy Strabag zbudowali również zatoki autobusowe i przebudowali oświetlenie. Na najbardziej niebezpiecznych odcinkach ul. Nieszawskiej, przy wysokich nasypach pojawiły się dodatkowo specjalne barierki ochronne.  Zgodnie z założeniami projektowymi w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa  powstały również przejścia dla pieszych.

Informacja I

Informacja II

Informacja III

Informacja IV