Home  »  Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza

Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza

Termin realizacji: 08.2023 – 08.2025

Wykonawca: ONDE S.A.

Opis projektu: Szosa Okrężna jest bardzo istotnym ciągiem komunikacyjnym zarówno z punktu widzenia mobilności mieszkańców, jak i dostępności transportowej. Ze względu na swoją lokalizację i funkcje przedmiotowa droga ma zachodniej części miasta strategiczne znaczenie. Od południowej strony ul. Szosa Okrężna łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 80 Toruń-Bydgoszcz, a od strony północnej z ul. Polną (droga powiatowa), tworząc strategiczne połączenie transportowe z drogą wojewódzką 553 (ul. Szosa Chełmińska) – częścią głównego szkieletowego układu drogowego Torunia. Rozbudowa odcinka Szosy Okrężnej jest kolejnym etapem przebudowy całej Szosy Okrężnej, która w poprzednich latach została przebudowana w dwóch etapach: od drogi krajowej 80 (ul. Broniewskiego) do ul. Łukasiewicza oraz od ul. IV Pułku Lotniczego do ul. Polnej. Planowany do realizacji odcinek od ul. Łukasiewicza do skrzyżowania z planowaną Trasą Prezydenta Raczkiewicza jest ostatnim brakującym fragmentem Szosy Okrężnej, niezbędnym do zapewnienia spójności istniejącej sieci drogowej. W ramach inwestycji powstanie układ dwujezdniowy po dwa pasy ruchu o długości 776m wraz z chodnikami, drogami rowerowymi i kanalizacją deszczową.

Rozbudowa ul. Szosa Okrężna – INFORMACJA 1

Rozbudowa ul. Szosa Okrężna – INFORMACJA 2

Autor: Piotr Kurasz

 
Skip to content