Home  »  Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu

Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu


Nr Umowy o Dofinansowanie: WP-II-C.433.5.1.2017
Data podpisania UoD: 8 marca 2017 r. 
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31 maja 2018 r.  
Całkowita wartość projektu: 17 593 895,98 PLN   (koszty kwalifikowane: 16 707 563,80 PLN)     
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 14 201 429,23 PLN

Rok zakończenia projektu: 2018

Przedmiotem projektu jest rozbudowa miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 553 tj. ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu. Szosa Chełmińska przebiega w ciągu tzw. Trasy Staromostowej – jednego z najważniejszych elementów szkieletowego układu drogowego miasta w relacji północ-południe. Trasa Staromostowa w swoim docelowym kształcie przebiega w relacji północ-południe od drogi ekspresowej S-10 poprzez skrzyżowanie z ul. Andersa (Trasa Średnicowa Podgórza) do placu Armii Krajowej, dalej al. Św. Jana Pawła II (most Piłsudskiego) do Placu Niepodległości, al. 700-lecia do skrzyżowania z ul. Szosa Chełmińska z Trasą Średnicową Północną (węzeł Wybickiego) i następnie Szosą Chełmińską (drogą wojewódzką nr 553) do granicy administracyjnej miasta.

Opis inwestycji:

W ramach zadania na odcinku 1,049 km zaplanowano budowę drugiej nowej jezdni z chodnikiem i drogą rowerową po stronie zachodniej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury po stronie wschodniej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również budowę i przebudowę skrzyżowań, oświetlenia, zatok autobusowych, ekranu akustycznego (w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 6) i uzbrojenia podziemnego w niezbędnym zakresie oraz modernizację przejazdu kolejowego i nasadzenia drzew i krzewów. Najistotniejszej przebudowy doczeka się skrzyżowanie Szosy Chełmińskiej z ul. Długą, gdzie zaprojektowano rondo w formie wyspy centralnej z sygnalizacją świetlną akomodacyjną. Dzięki temu rozwiązaniu, jeden z bardziej uciążliwych punktów drogowych  w tej części miasta stanie się czytelny i bezpieczny. Dodatkowo w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników zostanie wykonana sygnalizacja świetlna na każdym przejściu dla pieszych oraz na skrzyżowaniach z ul. Długą i Żwirki i Wigury. Oprócz tego zakres prac obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej, ciepłowniczej i wodociągowej. Między jezdniami został zarezerwowany pas pod linię tramwajową, która w przyszłości będzie przebiegać na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Długiej.

Postęp prac:

INFORMACJA I – II kwartał 2017 r. (wejdź)
INFORMACJA II – II kwartał 2017 r. (wejdź)
INFORMACJA III – III kwartał 2017 r. (wejdź)
INFORMACJA IV – II kwartał 2018 r. (wejdź)
INFORMACJA V – III kwartał 2018 r. (wejdź)
INFORMACJA VI – IV kwartał 2018 (wejdź)