Home  »  Rozbudowa ul. Łącznej na odcinku od ul. Stawki Południowe do ul. Kniaziewicza

Rozbudowa ul. Łącznej na odcinku od ul. Stawki Południowe do ul. Kniaziewicza

Termin realizacji: lipiec 2023 – grudzień 2024

Wykonawca: Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.

Opis zadania: Ulica Łączna (droga gminna) znajduje się w lewobrzeżnej części Torunia na obszarze zlokalizowanym między ważnymi ciągami komunikacyjnymi tj. Trasą Średnicową Podgórza (ul. Andersa) od strony północnej i trasą ekspresową S10 od strony południowej. Początek planowanej inwestycji ma miejsce na skrzyżowaniu z ul. Stawki Południowe, która została przebudowana w 2018 r. Po stronie zachodniej ul. Łączna przebiega w kierunku ul. Okólnej (droga gminna) i łączy się z ul. Kniaziewicza (droga powiatowa). Istotne jest również pośrednie powiązanie ul. Łącznej z kluczowym w tej części miasta ciągiem komunikacyjnym tj. Trasą Średnicową Podgórza i ul. Łódzką, który stanowi połączenie drogi krajowej nr 15 i nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 Toruń-Łódź.

W ramach projektu powstanie jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu o długości 1400m wraz z chodnikami, drogą dla rowerów i kanalizacją deszczową. W ramach zadania powstaną również zjazdy na posesje i zatoki autobusowe komunikacji miejskiej oraz zostaną przebudowane skrzyżowania. Realizacja zadania zapewni ciągłość i spójność sieci drogowej oraz zapewni odpowiednią obsługę komunikacyjną dużego osiedla mieszkaniowego Stawki, w tym obsługę komunikacji miejskiej, która umożliwi lepszy i bardziej bezpieczny dostęp do szkół i miejsc pracy. Realizacja inwestycji podniesie parametry techniczne drogi, dostosowując je do standardów, jakie stawia się przed drogami klasy D. Ponadto dzięki rozbudowie zwiększy się przepustowość układu drogowego, co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców. Segregacja ruchu poprzez budowę ścieżek rowerowych i chodników, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Rozbudowa ul. Łącznej – informacja 1

Rozbudowa ul. Łącznej – informacja 2

Rozbudowa ul. Łącznej – informacja 3

Autor: Piotr Kurasz

 
Skip to content