Home  »  Konsultacje   »   Rozbudowa ul. Batorego od ul. Polnej w kierunku północnym w Toruniu

Rozbudowa ul. Batorego od ul. Polnej w kierunku północnym w Toruniu

W nawiązaniu do przeprowadzonych konsultacji dla projektu „Rozbudowa ul. Batorego od ul. Polnej w kierunku północnym w Toruniu” zamieszczamy plany z uwzględnieniem uwag wniesionych przez mieszkańców.

Do projektu wprowadzone następujące zmiany:

  1. Zaprojektowano opaskę jezdni z kostki betonowej wzdłuż ogrodzenia posesji nr 117 prowadzącą do bramy wjazdowej  obiektu handlowego na północnym końcu ulicy,
  2. Zaprojektowano równoległe miejsce postojowe wzdłuż posesji 80A-84.
  3. Dostosowano lokalizację zjazdu do bramy wjazdowej do budynku na posesji nr 105.
  4. Chodnik na „odnodze” ul. Batorego w kierunku wschodnim zaprojektowano w odległości ok. 0,4 m od granicy posesji.
  5. Uwzględniono plany właściciela posesji nr 101-103 dot. budowy zjazdów na tę posesję tj. na długości posesji zlikwidowano miejsca postojowe oraz zaprojektowano obniżenie krawężnika jezdni.
  6. Wprowadzono zmianę w lokalizacji miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na wysokości posesji nr 105D-107. Miejsce wskazano w mniejszej odległości od wejść do posesji.

Dziękujemy mieszkańcom oraz właścicielom firm zlokalizowanych wzdłuż ulicy za udział w konsultacjach.

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 16 października, 2019