Home  »  Rowerem po Starówce

Rowerem po Starówce

Rowerzyści poruszający się po toruńskim Starym Mieście powinni zwracać uwagę na istniejące oznakowanie i stosować się do niego oraz do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Rowerzyści nie mogą jeździć po ul. Szerokiej na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Szczytnej/Łaziennej oraz od Szczytnej/Łaziennej do ul. Mostowej.

Rowerzyści na ulicy miasta

Rowerzyści mogą przekraczać ul. Szeroką podróżując na relacjach: Łazienna-Szczytna, Szczytna-Łazienna, a także pomiędzy ulicami: Mostową, Podmurną, Strumykową, Przedzamcze, Wielkie Garbary i Małe Garbary. Rowerzyści powinni zapoznać się z tabliczkami podczepionymi do znaków B-1 zakaz ruchu i stosować się do ich treści.

Takie rozwiązanie umożliwia rowerzystom podróżowanie na głównych relacjach północ-południe ale także ograniczana możliwość przejechania rowerem od Rynku Nowomiejskiego do Rynku Staromiejskiego i odwrotnie.

Rowerzyści na toruńskim Starym Mieście mogą jeździć niektórymi ulicami jednokierunkowymi w dwóch kierunkach. Dzięki temu zapewniona jest alternatywa względem podróżowania rowerem po ulicy Szerokiej.

Obecnie w ciągu ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi nie ma zamontowanych stojaków rowerowych te jednak znajdują się w ulicach poprzecznych, np. przy ul. Małe Garbary, Wielkie Garbary, Przedzamcze czy Mostowa.