Home  »  AktualnościNews   »   Rok 2022 na toruńskich drogach

Rok 2022 na toruńskich drogach

Rok 2022 był czasem realizacji nowych – bardzo ważnych dla Torunia  – inwestycji drogowych. Pomimo rosnących cen i wojny w Ukrainie udało się zakończyć rozbudowę mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego i rozpocząć przebudowę Bulwaru Filadelfijskiego. Potężne zawirowania rynkowe sprawiły, że wykonawcy zaczęli wyceniać swoje oferty bardzo ostrożnie, a część z różnych przyczyn nie brała udziału w przetargach. Większym zainteresowaniem cieszyły się zadania ze stosunkowo krótkim terminem realizacji, gdzie ryzyko istotnego wzrostu cen było mniejsze. Pomimo tego, na komunikacyjnej mapie Torunia, zrealizowano zadania poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, zamontowano nowe oświetlenie, wybudowano drogi osiedlowe oraz nowe miejsca parkingowe i drogi rowerowe.

Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego

Inwestycja była realizowana od marca 2020 r. do kwietnia 2022 r. W czasie rozbudowy mostu drogowego im. marsz. Józefa Piłsudskiego powstało kilka nowych elementów, a niektóre istniejące zostały zmodernizowane. Do tych ostatnich należy niewątpliwie ciąg pieszo-rowerowy. Przed przebudową miał zaledwie 2 metry szerokości.


W ramach inwestycji wykonano poszerzenie  wsporników chodnikowych, na których z paneli kompozytowych wybudowano zupełnie nowe ciągi piesze i  rowerowe o szerokości  4,2 m. Pozwoliło to na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na przeprawie, po  obu  stronach mostu. W ramach zadania wyczyszczono i naprawiono oblicowania kamienne przyczółków mostu i filarów, przebudowano sieci zlokalizowane na obiekcie i infrastrukturę techniczną kolidującą z inwestycją. Wykonano naprawy istniejącej płyty pomostu oraz wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji stalowej pomostu (podłużnice, stężenia wiatrowe, blachy węzłowe). Obiekt zyskał nowe kapy chodnikowe, nawierzchnię jezdni i chodników, bariery drogowe i odwodnienie. Cała konstrukcja stalowa została zabezpieczona antykorozyjnie.

Most im. Piłsudskiego
Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego

W ramach inwestycji zadbano o skomunikowanie obiektu z Bulwarem Filadelfijskim,  Kępą Bazarową, Zamkiem Dybowskim i miejską plażą. Wykonano schody na Kępę Bazarową
i plażę miejską  oraz nowe zejście na Bulwar Filadelfijski wyposażone w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dodatkowo od strony placu Armii Krajowej powstała pochylnia dla rowerzystów, rodzin z małymi dziećmi i osób poruszających się na wózkach. To nie koniec nowych elementów. Na moście powstały trzy punkty widokowe. Za ich budową opowiadali się mieszkańcy w trakcie konsultacji społecznych. Pierwszy z nich, zlokalizowany jest od strony Bydgoskiego Przedmieścia.
Z niego można podziwiać m.in. Zamek Dybowski. Kolejne dwa, powstały od strony Starówki. Dzięki nim wielu mieszkańców, ale i turystów oprócz niezapomnianych wrażeń widokowych będzie mogło  zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle pięknej panoramy, która swoim klimatem urzeka nie tylko w dzień, ale i nocna porą. 

Most zyskał nową iluminację i oświetlenie. To ostatnie zostało dostosowane do historycznego charakteru mostu i jest spójne z tym, które zostało zamontowane na sąsiednim placu Rapackiego. Z kolei iluminacja składa się z 360 indywidulanie sterowanych energooszczędnych opraw ledowych RGBW. Do zaprogramowania scen świetlnych wykorzystano ponad 1440 adresów sterowniczych. Warto wspomnieć, że przy rozbudowie historycznego mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego zastosowano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe. Oprócz kompozytów z których zbudowano ciągi pieszo-rowerowe, warto wspomnieć o asfalcie lanym. W sumie na moście ułożono goponad
4 tys. m2. Na budowę był dostarczany w  termosach z wytwórni w Toruniu, miał ponad
200 st. C. Został ułożony bezszwowo, czyli od krawężnika do krawężnika, przy pomocy specjalnego rozściełacza, który się poruszał po przygotowanych wcześniej prowadnicach ustawionych na krawężnikach.

Zastosowanie asfaltu lanego przy przebudowie mostu oznacza większą  trwałość. Zwykły asfalt  średnio wytrzymuje 10 lat. Natomiast rozwiązanie zastosowane na moście wytrzyma przynajmniej 20 lat.    

Całkowita wartość inwestycji to około 132 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa wynosi 45 791 659 zł, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 29 249 138 zł.

Rozbudowa mostu drogowego w Toruniu została zauważona i doceniona przez grono ekspertów, skupiających inżynierów i naukowców uczelni technicznych z całej Polski. Inwestycja otrzymała tytuł Modernizacji Roku i Budowy XXI wieku oraz indywidualną nagrodę przyznaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ponadto toruńska inwestycja zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Plebiscycie Internetowym Modernizacja Roku & Budowa XXI Wieku!

Bulwar Filadelfijski

W tym roku rozpoczęła się przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego. Inwestycja kosztuje
46 726 957,93 zł , z czego  30 mln zł,  jest  pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca obecnie  przebudowuje infrastrukturę podziemną, która obejmuje: sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową oraz infrastrukturę teletechniczną wraz z siecią monitoringu. Do tej pory ułożono także kable, które w przyszłości zasilą oświetlenie uliczne. Ze względu na zabytkowy charakter tego terenu wykonawca napotyka na znaleziska archeologiczne . Na odcinku od  Bramy Klasztornej do Hotelu Bulwar odkryto średniowieczny kompleks Ducha Świętego, obejmujący: kościół, klasztor i szpital. Dotychczas sądzono, że obiekt został całkowicie zniszczony. Z kolei między Bramą Żeglarską a Basztą Gołębnik odkryto mur z okresu przełomu 16 i 17 wieku, pełniący funkcję muru oporowego. Chronił on m.in. port przed osuwaniem się ziemi. U wylotu Bramy Mostowej odkryto z kolei pozostałości budynku, założonego w II połowie 18 wieku, który pełnił funkcje komory celnej przy przeprawie mostowej. Budynek na początku 19 wieku został przebudowany i istniał do końca lat 60-tych 20 wieku. – Odkrycia są bardzo dokładnie dokumentowane, z uwagi na brak możliwości ich wyeksponowania, rozważamy zaznaczenie ich obecności poprzez zamontowanie tablic informacyjnych lub zaznaczenie w nawierzchni poszczególnych elementów mówi Leszek Kucharski starszy kustosz, kierownik działu archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Parkingi Park & Ride

W dwóch lokalizacjach – przy ul. Dziewulskiego i ul. Olimpijskiej- kontynuowano budowę  parkingów Park & Ride. – Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku budowlanym, prace na obu budowach przebiegają zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.  Na każdym z  obiektów widoczne jest już duże zaawansowanie robót, które osiągnęło prawie
90% –
mówi Ireneusz Makowski dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Wartość obu inwestycji to blisko 31 mln zł. Łącznie przy ul. Dziewulskiego i ul. Olimpijskiej powstanie 439 nowych miejsc do parkowania.

Parking przy ul. Dziewulskiego o kubaturze blisko 36 tys. m3 będzie posiadał 2 poziomy,  na poziomie 0 przewidziano zadaszoną pętlę dla autobusów. W sumie na parkingu będą mogły  parkować 222 pojazdy, w tym pojazdy elektryczne dla  których dostępne będą miejsca z ładowarkami.

Parking przy ul. Olimpijskiej o kubaturze 16 tys. m3 będzie oferował 217 miejsc parkingowych.

Do budowy obu obiektów wykorzystane zostanie ok. 4,3 tys. m3 betonu i  300 ton stali.
Z zewnątrz konstrukcja pokryta zostanie panelami stalowymi w kolorach pomarańczowym i szarym, a na jednej ze ścian parkingu przy ul. Dziewulskiego powstanie zielona ściana
o powierzchni ok. 450 m2.

Obiekty będą wyposażone w nowoczesne systemy ułatwiające kierowcom parkowanie.

Nowe mostki na Palmowej i Wierzbowej

Zakończyła się budowa kładek na ul. Palmowej i Wierzbowej. Stare wysłużone obiekty zostały zdemontowane. W ich miejsce pojawiły się nowe, wyposażone w barierki, które zapewniają bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom.

 Nowe kładki, które zostały zamontowane w miejsce starych, wysłużonych mostków przyjechały na budowę w całości.          –Zamontowanie prefabrykowanych kompozytów istotnie skróciło czas prowadzenia budowy oraz umożliwiło niemal natychmiastowe oddanie obiektu do użytkowania. W elementach konstrukcyjnych jak i wyposażeniu kładek nie ma korodujących elementów, co wydłuża żywotność obiektów-mówi Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Skarpy i przyczółki mostków zostały wzmocnione koszami, w których znajdują się kamienie. Gabiony poprawiają estetykę całej inwestycji.

Kładka na Palmowej łączy osiedla domków jednorodzinnych położonych przy ul. Cedrowej i Palmowej z ul. M. Skłodowskiej-Curie. Stary mostek był w złym stanie technicznym. Wykonany z betonowych płyt, opartych na dwóch stalowych dźwigarach, nie miał poręczy, a jego szerokość wynosiła zaledwie metr. Nowa kładka ma pond 6 metrów długości i prawie 3 metry szerokości. Dla bezpieczeństwa korzystających z niej pieszych i rowerzystów  została wyposażona w barierki.

Mostek Palmowa
Kładka na Palmowej

Kładka na Wierzbowej bez schodów

Zamontowany obiekt ma 4 metry szerokości i ponad 6 metrów długości. Również na tym obiekcie pojawiły się bariery, zapewniające bezpieczeństwo. Nawierzchnia kładki została wykonana w jednym poziomie z przyległym terenem, co zwiększyło dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Budowa mostków kosztowała 285 tys. zł.

Mostek Wierzbowa
Kładka na Wierzbowej

Ekrany na Łódzkiej

Za kwotę 1 150 050,00 zł udało się w tym roku  zaprojektować i wybudować ekrany dźwiękochłonne przy ul. Łódzkiej. Powstały one na odcinku od wiaduktu w kierunku ul. Czerniewickiej. 

Monitoring mostu

Rozpoczął się montaż monitoringu wizyjnego naszego miasta na moście drogowym gen. Elżbiety Zawackiej.-Monitoring Trasy Wschodniej  jest zakładany na odcinku od placu Daszyńskiego do ul. Łódzkiej. W sumie zamontowanych zostanie 16 kamerwyjaśnia Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Monitoringwizyjny miasta stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa.Na moście ma przeciwdziałać aktom wandalizmu i chuligaństwa. Będzie kontrolował także ruch uliczny. Prace zakończą się w maju 2023 r.

Nowa Chrzanowskiego

W tym roku zakończyła się przebudowa ulicy Chrzanowskiego. Trylinka i beton cementowy ustąpiły miejsca bitumicznej nawierzchni. Przy jezdni pojawił się ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowane zostały trzy perony autobusowe i dwa parkingi z dziesięcioma miejscami do parkowania. W ramach inwestycji zostało wykonane włączenie ulicy Chrzanowskiego w ulice boczne (ul. Wymarzona, ul. Chrzanowskiego, ul. Na Zapleczu) oraz kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie.

Zakończona w tym roku rozbudowa ulicy Chrzanowskiego stanowi kontynuację prac realizowanych w latach 2018-2020 przy udziale finansowym PGE Toruń S.A., obejmującej zakończoną w roku 2020 przebudowę ulic: Ceramicznej i Ukośnej.

Ochrona pieszych i rowerzystów

Mijający rok to szereg inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Na przejściu dla pieszych na Trasie Prezydenta Raczkiewicza, przy skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego zamontowano sygnalizację świetlną. Dokonano korekty w oprogramowaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Łódzka-Kniaziewicza-Strzałowa, w celu bezpiecznego przemieszczania się pieszych przez ul. Łódzką. Rozpoczęło się projektowanie rond na skrzyżowaniach: Niesiołowskiego- Bukowa, Niesiołowskiego- Buszczyńskich oraz Grudziądzka-PCK. Ich budowę zaplanowano w I półroczu przyszłego roku.  

Droga Starotoruńska w okolicach kościoła i znajdującej się tam uczelni wyższej, ulica Podgórna przy skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i ul. Fałata 41- to miejsca w których w minionym roku zamontowano wyniesione przejścia dla pieszych. 

Wyniesione przejście Podgórna Ogrodowa
Wyniesione przejście przy skrzyżowaniu ulicy Podgórnej z Ogrodową

Takie przejście łączy zalety progu zwalniającego i przejścia dla pieszych w jednym. Dzięki zastosowaniu elementów odblaskowych jest dobrze widocznie przez kierowców zarówno w dzień jak i w nocy i zmusza ich do fizycznego ograniczenia prędkości.

Z kolei przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich na wysokości ulicy Witosa, w pobliżu szkoły, zamontowano próg zwalniający.

W tym roku w ramach realizowanego przez miasto Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych i Rowerzystów kontynuowaliśmy doświetlenie przejść dla pieszych. Dodatkowe lampy zamontowano na przejściach: Kosynierów Kościuszkowskich- Kolankowskiego, Konstytucji 3 Maja (w okolicy kościoła) i na przejściu Szosa Chełmińska-Jelenia. Widoczność poprawiła się także na dwóch przejściach, zlokalizowanych na placu Honorowych Dawców Krwi.

Drogi osiedlowe

W 2022 drogowcy zajęli się budową i modernizacją ponad 3 km dróg lokalnych. Dzięki temu  drogi  gruntowe zamieniły się w komfortowe, bezpieczne  pieszo jezdnie z kostki betonowej lub  asfaltowe jezdnie. Przy okazji budowy dróg na toruńskich osiedlach zostały wykonane zjazdy do posesji, tam gdzie było to konieczne wybudowany został chodnik , miejsca do parkowania i zamontowano oświetlenie. Zanim pojawiła się docelowa nawierzchnia drogowcy wykonywali odwodnienie.  W tym roku wykonano ulice: Skierki, Twardą, Kołową, sięgacz na Kresowej, Koszalińską oraz sięgacz boczny Ugory. Rozpoczęła się budowa ulicy Sierackiej, Bołtucia, gen. T. Kutrzeby, Dyngusowej, sięgacza ulicy Turystycznej, Gościnnej, Ciekawej oraz Sindbada.

Drogi rowerowe

Mieszkańcy Torunia coraz chętniej przesiadają się z samochodów na rowery. Ze ścieżek rowerowych korzystają całe rodziny, najmłodsi i seniorzy. Dlatego rozwój infrastruktury rowerowej i promowanie zdrowego trybu życia są jednym z priorytetów na liście miejskich przedsięwzięć. Do inwestowania w tę infrastrukturę skłania nas zarówno intensywny ruch samochodowy, jak i szybko rosnąca liczba aktywnych rowerzystów.

W mijającym roku  powstała nowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Polnej. Połączyła ona Szosę Chełmińską z ul. Legionów. Ścieżka została wykonana z asfaltu, a na całym jej odcinku zostało zamontowane oświetlenie. Zakończyła się budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Chrobrego od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Polnej. Gotowy jest ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Niesiołowskiego na odcinku od ul. Bukowej w kierunku ulicy Olsztyńskiej. Połączył on istniejące odcinki infrastruktury rowerowej, znajdujące się w ciągu ul. Bukowej a dalej ul. Skłodowskiej-Curie ze ścieżką rekreacyjną przebiegającą między ulicami Palmową a Olsztyńską (droga krajowa numer 15). Dzięki tej  inwestycji  poprawiły się warunki komunikacji i rekreacji rowerowej we wschodniej części miasta Torunia.

Trwa projektowanie ścieżki rowerowej, która połączy osiedle JAR z sąsiednią gminą Chełmża-mowa o drodze rowerowej, która powstanie w obrębie drogi krajowej nr 91 i linii kolejowej nr 207.

Planowana droga rowerowa będzie miała długość około 800 metrów. Jej początek zaplanowano w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z ulicą Strobanda. Dalej pobiegnie w kierunku północnym do granicy administracyjnej miasta. Dzięki przejazdowi pod torami, który wybudowało PKP, rowerzyści pokonają bezpiecznie i bezkolizyjnie biegnącą w sąsiedztwie linię kolejową nr 207. Realizację zadania planuje się w 2023 roku. Podobnie jest z budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej osiedle JAR z ul. Forteczną. Obecnie trwają prace projektowe.

Parkingi i chodniki

Miejsca parkingowe są budowane w ramach realizowanej budowy lub przebudowy ulicy. Dla przykładu takie miejsca powstały w ramach przebudowy ul. Chrzanowskiego.  Niezależnie od tego cały czas na mapie miasta szukamy miejsc, gdzie mogą powstać parkingi.  To istotny element, szczególnie w obliczu ciągle wzrastającej liczby pojazdów na naszych drogach. W tym roku niezależnie od modernizacji, przebudowy dróg wybudowaliśmy około 150 dodatkowych miejsc do parkowania. Powstały one m.in. przy ul. Legionów-Lelewela, Grudziądzkiej 56, Okólnej 20/22, Okólnej 94, Buszczyńskich, Włocławskiej, Strzałowej i Kwiatowej.

Parking Grudziadzka
Parking przy ulicy Grudziądzkiej 56

W ramach prowadzonych inwestycji i remontów zadbaliśmy o poprawę komfortu pieszych. Było to możliwe dzięki budowie chodników, które podobnie jak miejsca do parkowania były realizowane w ramach np. przebudowy czy modernizacji ulicy. W 2022 roku  poza chodnikami realizowanymi w ramach zadań inwestycyjnych,  wybudowaliśmy chodnik m.in. na ul. Legnickiej. Powstała pieszo jezdnia na ul. Włocławskiej, wybudowaliśmy chodnik przy ul. Słowiczej, na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Rysiej, który zapewnia dojście do placu zabaw. Z kostki betonowej wybudowaliśmy chodnik Hubego 41A-B i Watzenrodego 11A. W ramach budżetu obywatelskiego powstało dojście do osiedla Piernikowego i chodnik przy ul. Reja 23 A,B i C.   

dojście do osiedla Piernikowego
Dojście do osiedla Piernikowego

Oświetlenie

Ponad 40 lamp, niezależnie od przebudowy i modernizacji ulic, stanęło na toruńskich ulicach. Największy zakres prac zrealizowano na Stawkach. Tu lampy zostały zamontowane na ulicach: Kosa, Jeżyka i Kukułki. W sumie stanęło tam 9 słupów.

Nowe słupy zamontowano na ul. Łukasiewicza, na odcinku od ul. Fałata do szkoły, na ul. Reja, doświetlono ulicę Kaliskiego i dojście do Przedszkola Miejskiego nr 3 na ul. Skłodowskiej-Curie 43-45.

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 2 stycznia, 2023