Home  »  Regulacje prawne

Regulacje prawne

  • uchwała nr 1118/23 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Toruniu.

Pdf  uchwała z dnia 6 lipca 2023 r.

  • zarządzenie nr 161 PMT z dnia 12.07.2023 r. w sprawie przekazania zadania związanego z zarządzaniem parkingami funkcjonującymi w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Toruniu Miejskiemu Zarządowi Dróg

PDF zarządzenie z dnia 12.07.2023 r.