Home  »  Przebudowa skrzyżowania na placu prof. A. Hoffmanna

Przebudowa skrzyżowania na placu prof. A. Hoffmanna

Nazwa projektu: Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna wraz z ul. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Etap I – Przebudowa skrzyżowania na placu prof. A. Hoffmanna.

Data podpisania UoD: 25 lutego 2011 r.    
Całkowita wartość projektu: 8 427 816,90 PLN 
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 6 802 576,65 PLN

Rok zakończenia projektu: 2012 

Przebudowa Placu Hoffmanna to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych Torunia realizowanych w oparciu o środki unijne. Do tej pory, z uwagi na słabą czytelność, liczne kolizje i wysokie natężenie ruchu, skrzyżowanie było jednym z najbardziej niebezpiecznych punktów miasta. Decyzja o przebudowie wynikała również z konieczności dostosowania tego miejsca do nowych warunków planowania zagospodarowania przestrzennego, związanego z budową hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gen. J. Bema.

Opis projektu:

Na Placu prof. A. Hoffmanna planuje się zmianę geometrii na rondo z dopuszczeniem średnicowego ruchu tramwajowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Ponadto zakres przebudowy skrzyżowania obejmuje:
– budowę ronda dużego o średnicy wyspy 56m z dwupasową jezdnią bitumiczną o szer. 7,0 m,
– przebudowę wlotów dwujezdniowych o szer. 7,0 m każda jezdnia na długości do 130 mb,
– przebudowę dwutorowej linii tramwajowej na długości około 300 mb,
– przebudowę oświetlenia,
– przebudowę kanalizacji deszczowej,
-przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego branży telekomunikacyjnej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć gazowa i CO) i energetycznej,
– budowę ścieżek rowerowych bitumicznych o szer. 2,5 m wokół ronda dla wszystkich relacji,
– przebudowę chodników betonowych o szer. 3-4 m,
– zagospodarowanie zieleni

Zobacz postęp prac:

Informacja I

Informacja II

Informacja III

Informacja IV