Home  »  Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu

Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu

Nazwa Projektu: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu

Nr Umowy o Dofinansowanie: POIS.04.02.00-00-0022/16-00
Data podpisania UoD: 3 marca 2017 
Data zakończenia projektu wg UoD: 30 listopada 2018
Data podpisania Aneksu nr 1 – 7 marca 2019
Data zakończenia projektu wg Aneksu nr 1: 30 czerwca 2019 r. 
Całkowita wartość projektu: 23 374 094,34 PLN
Koszt kwalifikowany: 19 235 956,46 PLN 
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 16 350 562,99 PLN

Rok zakończenia projektu: 2019

Ulica Łódzka przebiegająca w ciągu drogi krajowej nr 91 jest bardzo istotną częścią układu komunikacyjnego miasta Torunia. Powiązania ul. Łódzkiej z pozostałymi odcinkami dróg mają strategiczny charakter w kontekście zapewnienia lepszej płynności ruchu i poprawy przepustowości całego układu drogowego. Realizacja projektu stanowi kontynuację rozbudowy ul. Łódzkiej (w 2015 r. oddano do użytku przebudowany odcinek od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej), która pełni szczególne funkcje w tej części miasta, począwszy od zapewnienia dojazdu do nowej przeprawy przez Wisłę, kończąc na poprawie dostępności do Trasy Średnicowej Podgórza. Z ulicą Łódzką ścisły związek ma również budowa trasy ekspresowej S10 i planowane skomunikowanie drogi krajowej nr 91 z węzłem A1 Toruń-Południe.

Opis projektu:

W ramach projektu przebudowywany jest odcinek drogi krajowej nr 91 o długości ok. 2,4 km od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. Od zaprojektowanego układu drogowego skrzyżowania z ul. Lipnowską do skrzyżowania z ul. Włocławską powstanie układ dwujezdniowy, zostanie zbudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i drogi wewnętrzne wzdłuż drogi krajowej oraz przede wszystkim zostanie wybudowany nowy wiadukt nad linią kolejową PKP. Z kolei na odcinku od skrzyżowania z ul. Włocławską do włączenia w skrzyżowanie z ul. Zdrojową zostanie wykonana jedna jezdnia wraz z infrastrukturą dla rowerzystów i pieszych. Ponadto zostanie poprawiony istniejący system odwodnienia drogi poprzez zastosowanie kanalizacji deszczowej i drenaży. W ramach realizacji odcinka drogowcy przebudują skrzyżowanie z ul. Solankową (powstanie 4-wlotowe rondo) i zamontują nowe oświetlenie drogowe. Na całym odcinku objętym rozbudową przewidziano także przebudowę zatok autobusowych, zjazdów i wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz wdrożenie elementów technologii ITS (Inteligentne Systemy Transportowe).

Zobacz postęp prac:

INFORMACJA I

INFORMACJA II

INFORMACJA III

INFORMACJA IV

INFORMACJA V

 
Skip to content