Home  »  Projekty Europejskie – Programy

Projekty Europejskie – Programy

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest jak dotąd jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Podpisanie umowy akcesyjnej otworzyło przed nami nowe możliwości i w ślad za tym pozwoliło na czerpanie ogromnych korzyści z tytułu członkostwa we wspólnocie. Polityka strukturalna stanowi instrument wsparcia finansowego dla słabiej rozwiniętych państw, a jej celem jest m.in. osiągnięcie spójności gospodarczej Unii Europejskiej. Od początku członkostwa w strukturach europejskich Polska bardzo dobrze wykorzystuje środki finansowe, które w decydujący sposób wpływają na szybszy rozwój regionalny, społeczny i gospodarczy kraju. Jednym z głównych obszarów wymagających wsparcia jest infrastruktura drogowa. Korzystny kierunek zmian w tej dziedzinie wyznaczany jest przez wspólną politykę transportową UE, której celem jest zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez stworzenie sprawniejszego i bardziej bezpiecznego systemu transportowego. Modernizacja i rozwój sieci drogowej w Polsce wynika z konieczności dostosowania infrastruktury do standardów Unii Europejskiej. Osiągnięcie celów polityki transportowej jest możliwe również dzięki inwestycjom drogowym realizowanym na szczeblu samorządowym. Miejska infrastruktura drogowa stanowi integralną część ogólnego systemu transportowego kraju. Szczególne znaczenie w kontekście rozwiązywania problemów komunikacyjnych mają inwestycje zarówno w drogi krajowe  i wojewódzkie, jak i drogi lokalne.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W RAMACH POIiŚ 2014-2020


WYBIERZ OKRES I PROGRAM, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

2014-2020


2007-2013


2004-2006


Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektów drogowych w Toruniu jest Miejski Zarząd Dróg – jednostka organizacyjna i budżetowa Gminy Miasta Toruń. Od początku wdrażania funduszy strukturalnych zrealizowaliśmy wiele kluczowych inwestycji drogowych, efektywnie wykorzystując środki finansowe Unii Europejskiej. Ich szeroki zakres i strategiczny charakter miały decydujący wpływ na rozwój Torunia i wzrost jego znaczenia na mapie najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Fundusze unijne umożliwiły nam budowę nowych i przebudowę istniejących odcinków dróg oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Przebudowaliśmy również najbardziej niebezpieczne miejsca i uzbroiliśmy kolejne tereny inwestycyjne. Dzięki efektywnemu aplikowaniu o środki powstało wiele kilometrów zupełnie nowej infrastruktury, w tym chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie. Realizując strategiczne projekty drogowe poprawiliśmy płynność ruchu i zwiększyliśmy bezpieczeństwo kierowców i pieszych, dzięki czemu Toruń stał się miastem bardziej przyjaznym wszystkim użytkownikom ruchu.

 
Skip to content