Home  »  AktualnościNews   »   Program zaktualizowany

Program zaktualizowany

Radni zaakceptowali zmiany w „Programie Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. Stosowna uchwała została przyjęta podczas 46. sesji Rady Miasta Torunia w dn. 15 września 2022 r.

Dotychczas obowiązujący „Program Budowy Dróg Lokalnych” w wykazie prac na lata 2022-2023 zawierał 47 ulic o łącznej długości 10,339 km i wartości blisko 40 mln zł.

Przyjęte podczas 46. sesji Rady Miasta Torunia zmiany wynikają z konieczności urealnienia zarówno terminów realizacji zadań drogowych na te lata, jak i zaplanowanych na te inwestycje środków finansowych. Wpływ na to ma aktualna sytuacja na rynku usług i robót budowlanych, konieczność weryfikacji kosztów zadań, analiza stanu zaawansowania prac nad opracowaniem dokumentacji projektowych. Ponadto pojawiła się szansa na dofinansowanie w wysokości 50 proc. wartości inwestycji drogowych, m.in. przyjętych w PBDL na lata 2022 i 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wyniku przyjętych zmian zmniejszeniu ulegnie kwota przeznaczona na realizację zadań w latach 2022-2023 o 707 494 zł. Część z nich będzie finansowana do 2024 r. i zwiększy nakłady o blisko 13,5 mln zł do łącznej kwoty 53,3 mln zł.

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 16 września, 2022