Home  »  Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu

Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu

Mieszkańcy Torunia coraz chętniej przesiadają się z samochodów na rowery. Ze ścieżek rowerowych korzystają całe rodziny, najmłodsi i seniorzy. Dlatego rozwój infrastruktury rowerowej i promowanie zdrowego trybu życia są jednym z priorytetów na liście miejskich przedsięwzięć. Do inwestowania w tę infrastrukturę skłania nas zarówno intensywny ruch samochodowy, jak i szybko rosnąca liczba aktywnych rowerzystów.

W mieście istnieje obecnie 140 km infrastruktury rowerowej. W lipcu 2020 roku radni przyjęli „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu”.

Jego wynikiem ma być powstanie spójnej, atrakcyjnej, komfortowej, bezpiecznej i wygodnej sieci dróg rowerowych. Jest to dokument, który definiuje politykę rowerową miasta, wskazuje m.in. lokalizację przebiegu tras rowerowych i nadaje im odpowiednią hierarchię.

Zakłada on dwa oddzielne systemy tras:

-Miejski System Tras Rowerowych

-Rekreacyjny System Tras Rowerowych

Dokument nie ma cezury czasowej, ma być realizowany przez wiele lat.

Cele programu jest:

1)      Intensyfikacja rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu,

2)      Zwiększenie atrakcyjności miejskich sieci tras rowerowych,

3)      Zwiększenie miejskiego ruchu rowerowego na terenie Torunia,

4)      Zwiększenie rowerowego ruchu rekreacyjno-turystycznego na terenie Torunia,

5)      Kontrola nad kierunkiem i spójnością rozwoju sieci tras rowerowych w Toruniu,

6)      Kontrola nad konserwacją i utrzymaniem infrastruktury rowerowej,

7)      Kontrola nad spójnością działań związanych z rozwojem komunikacji rowerowej w Toruniu,

8)      Kontrola kosztów i spójności wydatkowanych środków finansowych na cele związane z ruchem rowerowym w Toruniu.

Należy zaznaczyć, że ścieżki rowerowe są budowane zarówno jako obiekty towarzyszące nowym lub remontowanym ulicom, jak i samodzielne drogi rowerowe.

Wcześniej rozbudowa dróg rowerowych była realizowana w oparciu o Program rozwoju komunikacji rowerowej na lata 2007-2015, w ramach którego powstało ponad 80 km dróg rowerowych, budowanych zgodnie z obowiązującymi standardami, zarówno jako obiekty towarzyszące nowym lub remontowanym ulicom, jak i samodzielne drogi rowerowe.

Przykładowe realizacje:

2020 r. ścieżka rowerowa, która połączyła Bydgoskie Przedmieście z Osadą Leśną na Barbarce
2020 r. nowa ścieżka rowerowa, która połączyła Bydgoskie Przedmieście z Osadą Leśną na Barbarce fot. Piotr Kurasz
2020 r. ścieżka rowerowa, która połączyła Bydgoskie Przedmieście z Osadą Leśną na Barbarce
2020 r. ścieżka rowerowa, która połączyła Bydgoskie Przedmieście z Osadą Leśną na Barbarce fot. Piotr Kurasz
2020 r. w ramach przebudowy ulicy Grudziądzkiej
2020 r. ciągi pieszo-rowerowe, które powstały w ramach przebudowy ulicy Grudziądzkiej
2019 r. w ramach przebudowy placu Chrapka powstały ścieżki rowerowe fot. Błażej Antonowicz / www.focusart.com.pl
2019 r. ścieżki rowerowe, które powstały w ramach przebudowy placu Chrapka Błażej Antonowicz / www.focusart.com.pl
2019 r. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łukasiewicza ( od ul. Szosa Okrężna do granicy administracyjnej miasta)
2019 r. nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Łukasiewicza ( od ul. Szosa Okrężna do granicy administracyjnej miasta) fot. Tomasz Sulerzycki
2017 r. Nowa ścieżka wzdłuż ul. Grudziądzkiej
2017 r. Nowa ścieżka wzdłuż ul. Grudziądzkiej
 
Skip to content