Home  »  Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023

Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023

Dotychczas obowiązujący program, zatwierdzony przez Radę Miasta w 2019 r. (uchwała nr 282/2019) i zaktualizowany w 2020 r. (uchwała nr 446/20) zawierał wykaz 75 ulic przewidzianych do wykonania w latach 2020-2023 o łącznej długości 16,288 km i wartości prac oszacowanych na 57 220 000 zł.

pracownicy remontujący drogę
foto Adam Zakrzewski

Zmiany i korekty w PBDL, uchwalone przez Radę Miasta Torunia na sesji 21 października 2021 r., uwzględniają przede wszystkim aktualną sytuację na rynku usług i robót budowlanych, tj. wysokie ceny ofert na opracowanie dokumentacji projektowych lub na wykonanie robót drogowych w przetargach ogłaszanych przez MZD lub nawet brak ofert, co w konsekwencji powoduje konieczność powtarzania przetargów, a także zwiększania środków zaplanowanych na poszczególne inwestycje. Drugą istotną kwestią, wziętą pod uwagę przy korektach PBDL, jest różny stan zaawansowania prac nad opracowaniem dokumentacji projektowych, z których część nie będzie gotowa w zakładanym roku, natomiast zakończone są inne, pozwalające na szybsze rozpoczęcie robót.

W efekcie, po szczegółowej analizie zakresu PBDL 2020-2023 pod kątem możliwości realizacji poszczególnych zadań, dokonano w niektórych pozycjach zmian zakresu rzeczowego i finansowego. Zmiany te pozwolą na realizację ulic objętych dotychczasowym PBDL (z wyłączeniem ul. Kłodzkiej, realizacja po 2023 r.) i spowodują zwiększenie łącznej długości odcinków dróg o 0,153 km, tj. z 16,288 km na 16,441 km oraz nakładów o kwotę ponad 5 mln zł, tj. z 57,2 mln zł do 62,2 mln zł.

Poniżej tabela przedstawiająca porównanie przyjętych zmian z dotychczas obowiązującym PBDL na lata 2020-2023.

tabela porównawcza PBDL i po zmianach
 
Skip to content