Home  »  Wzory wniosków

Wzory wniosków

Zawiadomienie o zakończeniu prac prowadzonych w pasie drogowym (.pdf)

Zawiadomienie o awarii urządzenia (.pdf)

Zawiadomienie o awarii urządzenia (.doc)

Wniosek o zmianę właściciela urządzenia obcego (.pdf)

Wniosek o zmianę właściciela urządzenia obcego (.doc)

Wniosek o zezwolenie na wjazd na zakaz na ulice w Zespole Staromiejskim w Toruniu (.pdf)

Wniosek o zezwolenie na wjazd na zakaz na inne ulice poza Zespołem Staromiejskim w Toruniu (.pdf)

Roszczenie z polisy Odpowiedzialności Cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

 
Skip to content