Home  »  AktualnościNews   »   Organizacja ruchu przy cmentarzach

Organizacja ruchu przy cmentarzach

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że od wtorku ( 31.10.2023r.) od godz.1400  wprowadza zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach na terenie miasta Torunia. Wprowadzone zmiany będą obowiązywały do dnia 02.11.2023r. do około godz. 1400 

Centralny Cmentarz Komunalny, ul. Grudziądzka 192

 • w rejonie CCK zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą
 • ruch aut kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony)
 • parkowanie pojazdów dopuszczone będzie na poboczu, po stronie północnej jezdni ul. Celniczej
 • przed głównym wjazdem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI

Cmentarz komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137

 • po północnej stronie ulicy Grudziądzkiej  obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się ( nie dotyczy oznakowanych parkingów)
 • parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów ( MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Piotr i Paweł )
 • w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 01.11.2023 r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Wybickiego 78-80

 • skośne parkowanie pojazdów dozwolone będzie na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking
 • na Trasie Prezydenta Raczkiewicza  od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h
 • od strony ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury

Cmentarz Św. Jakuba, ul. Antczaka

 • na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju
 • parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej

Cmentarz św. Jerzego, ul. Gałczyńskiego

 • w dniu 01.11.2023r. udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny , niestrzeżony)
 • parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 146-148 (nowy cmentarz)

 • po obu stronach drogi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się
 • odcinek objęty zakazem zatrzymywania się określony będzie znakami B-36 zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 104

(stary cmentarz)

 • parkowanie możliwe będzie na terenie położonym naprzeciwko Komisariatu Policji Toruń-Podgórz

Cmentarz rzymskokatolicki ul. Włocławska 56-58

 • w rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Turystyczna 49-51

 • na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju
 •  po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów na parkingach przy cmentarzu

 Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Owsiana 57

 • do parkowania dostępne będą parkingi wzdłuż ul. Owsianej oraz parking w pobliżu Orlika przy ul. Ugory

Ponadto:

 • w dniu 01.11.2023r.na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza (przejazd kolejowy) nie będzie obowiązywał znak B-20 „stop”.
 • nieprawidłowości dotyczące oznakowania należy zgłaszać do Pogotowia Drogowego tel. 577 567 707. W sprawie sygnalizacji drogowej tel. 501 038 455. O wyłączeniu sygnalizacji świetlnej w rejonie cmentarzy decydować będzie funkcjonariusz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu.
powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 27 października, 2023