Home  »  AktualnościNews   »   Opracują koncepcję nowego mostu

Opracują koncepcję nowego mostu

W Toruniu planowana jest budowa trzeciego mostu przez Wisłę. Jego koncepcję opracuje krakowska firma Sweco Sp.zo.o., z którą 23 października 2023 roku została podpisana umowa. Wykonawca, do 23 lipca 2025 r.  przygotowuje studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla inwestycji i uzyska  decyzję  środowiskową.

– Dzisiaj jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że procedura, czyli pomysł na lokalizację i sposób wybudowania, rozmiar, a także wygląd kolejnego mostu drogowego, się rozpoczyna. Decyzja, nad którą pracowaliśmy wcześniej w Miejskim Zarządzie Dróg, dotyczyła tego, jaki dokument należy uzyskać, aby móc później spokojnie przygotowywać ewentualną realizację. Tym najlepszym rozwiązaniem, sprawdzonym w ostatnim czasie w sąsiedztwie Torunia, na przykładzie budowy drogi ekspresowej łączącej Toruń z Bydgoszczą, to jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Ono jest dokumentem przesądzającym o wszystkich uwarunkowaniach związanych z inwestycją, nie ma co ukrywać dużą inwestycją, bo przecież budowa kolejnego mostu drogowego na Wiśle to jest niemałe przedsięwzięcie – mówi Prezydent Michał Zaleski.

Planowana inwestycja to 4,5 km nowej trasy, z czego 1,5 km to długość mostu z wiaduktami. Droga planowana jest w układzie 1 jezdniowym. Powstaną też ciągi pieszo-rowerowe. W ramach budowy mostu powstaną dwa skrzyżowania, które połączą przeprawę z drogami krajowymi nr 80, 10 i 15.

– To zachodnia lokalizacja została wybrana tak, aby w dwóch skrajnych częściach miasta pojawiły się mosty na Wiśle. Praktycznie patrząc na mapę Torunia, wylot od strony północnej trasy mostowej to byłby rejon placu Skalskiego. Natomiast na południowej części droga zmierzałaby w kierunku węzła Nieszawka przy drodze ekspresowej S10 – dodaje Prezydent.

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na opracowanie koncepcji nowego mostu przez Wisłę zostało wszczęte 22.06.2023 roku. Otwarcie ofert nastąpiło 21.08.2023 roku. Wpłynęły trzy oferty, najkorzystniejszą złożyła firma Sweco Sp.zo.o. (wartość zamówienia to 2.983.980,00 złotych brutto). Pozostałe oferty zostały odrzucone, jako niezgodne z treścią specyfikacji warunków zamówienia.

– Bardzo dziękuję za powierzenie tak istotnej inwestycji w ręce projektantów Sweco. Czujemy się zaszczyceni. Będziemy starać się stanąć na wysokości zadania i doprowadzić do szczęśliwego finału tej umowy. Deklaruję tutaj, że ja będę traktował ten projekt, jako szczególnie istotny z punktu widzenia terminowości oraz skuteczności wykonania – mówi Maciej Olejarczyk, dyrektor Biura Projektów Sweco sp. z o.o. w Krakowie.

Firma Sweco ma na swoim koncie takie projekty, jak koncepcja autostrady Gliwice – Opole – Wrocław, a w latach późniejszych od Tarnowa do Wrocławia, projekt żelbetowego mostu łukowego przez Wilczy Jar w Tresnej, mosty nad Dunajcem w Nowym Sączu i Zgłobicach, czy też most Kotlarski nad Wisłą w Krakowie.

Wykonanie tej dokumentacji będzie dużym wyzwaniem – wyjaśnia Rafał Jagielczuk z firmy Sweco :

– Przechodzimy przez obszary Natura 2000 i wymagania dotyczące wykonywania inwestycji na takich obszarach spowodują, że obiekt będzie miał postać taką, na jaką nam RDOŚ pozwoli. To są też tereny zalewowe, dlatego musimy zaproponować w tym miejscu estakadę. Chcielibyśmy zaprezentować jakieś spektakularne albo dosyć atrakcyjne rozwiązanie. Natomiast powstanie ono w wyniku kompromisu między zamawiającym, a uwarunkowaniami finansowymi, które zostaną nam narzucone.

Umowa z firmą Sweco Polska obejmuje:

  • Prace przygotowawcze;
  • Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ);
  • Koncepcję mostu przez Wisłę (KM);
  • Studium wykonalności inwestycji (SW);
  • Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) wraz z jej uzyskaniem.

Poniżej harmonogram prac:

  • Podpisanie umowy – 23 października 2023 r.
  • Przygotowanie materiałów, prognoza i analiza ruchu – grudzień  2023 r.
  • Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) – lipiec 2024r.
  • Studium wykonalności (SW) – luty 2025 r.
  • Materiały i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – lipiec 2025 r.

Jak zapewnił Prezydent Zaleski, gdy inwestycja z etapu planowania wejdzie w realizację, wtedy prace będą mogły być prowadzone w systemie „projektuj i buduj”. Będzie to jednak możliwe po uzyskaniu zewnętrznych środków.

fot. Paula Gałązka

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 23 października, 2023