Home  »  Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu obejmującego przejazd pod wiaduktem PKP z ul. Kujawskiej do ul. Dybowskiej w Toruniu

Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu obejmującego przejazd pod wiaduktem PKP z ul. Kujawskiej do ul. Dybowskiej w Toruniu

Nazwa projektu: Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu obejmującego przejazd pod wiaduktem PKP z ul. Kujawskiej do ul. Dybowskiej w Toruniu

Data podpisania UoD: 5 sierpnia 2014 r.  
Całkowita wartość projektu: 660 824,77 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 146 042,27 PLN

Rok zakończenia projektu: 2014

Opis projektu:

W ramach projektu na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zostały wykonane urządzenia służące do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych z terenu ulic Kujawskiej, Dybowskiej i Podgórskiej w Toruniu do rzeki Wisły. Przed realizacją projektu w czasie występowania wysokich wód w Wiśle nie było możliwości odprowadzania wód opadowych z terenów zalewowych, co powodowało lokalne podtopienia i powodzie. Szczególnie obciążony ryzykiem powodziowym był przejazd drogowy pod wiaduktem PKP, notorycznie zalewany przez wody rzeczne cofające się na kanale. Podtopienia często wstrzymywały ruch samochodowy pod wiaduktem i powodowały całkowity paraliż komunikacyjny w lewobrzeżnej części Torunia.

Informacja I