Home  »  Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006

Nazwa Projektu: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006

Całkowita wartość projektu: 10 115 791,70 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 4 819 596,85 PLN

Rok zakończenia projektu: 2006            

Informacja


W okresie od 17 sierpnia 2005 r. do 8 grudnia 2006 r. Gmina Miasta Toruń realizowała projekt o nazwie „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w Toruniu w latach 2005-2006”.
W ramach Projektu miasto kupiło 10 nowoczesnych autobusów niskopodłogowych.
Wybudowano nowe zatoki autobusowe:
a) w ciągu południowej jezdni ul. Kościuszki (na wysokości restauracji „Herbowa”),
b) w ciągu zachodniej jezdni ul. Chrobrego (pomiędzy ul. Batorego a ul. Wojska Polskiego).
Przebudowano i zmodernizowano zatoki autobusowe:
a) na wjeździe w pętlę przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz w ciągu ul. św. Józefa – strona wschodnia (na wysokości Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego),
b) po obu stronach ul. Przy Kaszowniku,
c) w ciągu jezdni południowej ul. Odrodzenia (za skrzyżowaniem z ul. Szosa Chełmińska),
d) w ciągu ul. Łyskowskiego – strona południowa.
Przebudowano także peron przystanku autobusowego przy ul. Łyskowskiego – strona zachodnia.
Projekt, wyłoniony w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymał dofinansowanie w kwocie 4.819.596,85 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Całkowity koszt Projektu wyniósł 10.115.365,29 PLN.
Realizacja projektu wpłynęła na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu w obszarze węzłów przesiadkowych oraz linii o najwyższym obciążeniu. Zwiększenie liczby nowoczesnych autobusów niskopodłogowych, wraz z dostosowaniem do ich obsługi infrastruktury przystankowej, zapewniło mieszkańcom Torunia większy komfort przejazdu, poprawiło bezpieczeństwo podróżujących oraz – dzięki redukcji emisji spalin i zmniejszeniu natężenia hałasu – wpłynęło na ograniczenie uciążliwości miejskiego transportu dla środowiska. Nowe autobusy są dużym ułatwieniem w komunikacji dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci oraz rodziców z dziećmi w wózkach.  

Data modyfikacja informacji: 27.03.2007 r.

 
Skip to content