Home  »  AktualnościGaleriaNews   »   Nowa Łączna

Nowa Łączna

Zmienia się kolejna ulica w lewobrzeżnej części Torunia. Mowa o ulicy Łącznej, która leży miedzy ważnymi ciągami komunikacyjnymi tj. Trasą Średnicową Podgórza (ul. Andersa) od strony północnej i trasą ekspresową S10 od strony południowej. Początek realizowanej inwestycji ma miejsce na skrzyżowaniu z ul. Stawki Południowe, która została przebudowana w 2018 r. Po stronie zachodniej ul. Łączna przebiega w kierunku ul. Okólnej  i łączy się z ul. Kniaziewicza. W ramach rozbudowy ul. Łącznej, na odcinku 1400 metrów,  zostanie wybudowana jezdnia z dwoma pasami ruchu, chodnik i  droga rowerowa.

Ponadto w ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa oraz zostaną usunięte kolizje z siecią energetyczną, gazową, telekomunikacyjną. Inwestycja kosztuje 16,5 mln zł, zakończenie prac planowane jest na grudzień tego roku. Do tej pory wykonawca usunął kolizje gazowe, telekomunikacyjne i energetyczne. Rozebrana została stara nawierzchnia i dwa budynki gospodarcze, które kolidowały z drogą. Na wysokości ul. Tataraków budowana jest obecnie pętla autobusowa.

    

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 14 lutego, 2024
 
Skip to content