Home  »  Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory

Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory.

Data podpisania UoD: 18 września 2014 r.  
Całkowita wartość projektu: 12 727 556,32 PLN         
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 10 818 422,87 PLN 

Rok zakończenia projektu: 2015

Teren po dawnej jednostce wojskowej, potocznie nazwany JAR jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem w mieście. Na obszarze liczącym ponad czterysta hektarów developerzy w szybkim tempie budują nowe budynki mieszkalne. W najbliższej przyszłości powstanie tu nowa zabudowa jedno i wielorodzinna oraz pas pod usługi, handel i lekki przemysł. W latach 2011-2012 na osiedlu JAR wybudowano odcinki jezdni z dwoma pasami ruchu na ul. Ugory oraz ul. Watzenrodego. Z kolei w 2013 r. zrealizowano ponad 100-metrowy odcinek ul. Traktorowej od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Ugory do ul. Elektrycznej. Teraz nadszedł czas na uzbrojenie terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P drogowcy budują ulicę Forteczną, odcinek ul. Strobanda i dobudowują odcinek ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Forteczną do ul. Grudziądzkiej.

Opis projektu:

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie pod inwestycje ww. terenów, na których znajdują się działki przewidziane pod zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą. W ramach zadania planuje się budowę ul. Fortecznej, fragmentu ul. Polnej i ul. H. Strobanda wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą – chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem ulicznym. Dzięki tym działaniom z pewnością zwiększy się dostępność komunikacyjna mieszkańców nowego osiedla, a w ślad za tym atrakcyjność inwestycyjna byłych terenów wojskowych JAR.

Informacja I

Informacja II

Informacja III