Home  »  Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu. Zadanie 2 – Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)

Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu. Zadanie 2 – Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)

Nazwa projektu: Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu. Zadanie 2  – Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)

Całkowita wartość projektu: 35 329 408,46 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 27 774 796,54 PLN 

Rok zakończenia projektu: 2011

Dokończenie trasy wylotowej ul. Szosa Lubicka było jednym z najważniejszych zadań drogowych dla miasta Torunia. Modernizacja tego fragmentu drogi umożliwiło poprawne włączenie miasta w układ autostradowy A1 i odblokowanie ruchu kołowego we wschodniej części miasta. Dzięki realizacji projektu poprawił się stan infrastruktury drogowej oraz płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Modernizacja w/w odcinka stanowiła kontynuację przebudowy Szosy Lubickiej, zrealizowanej w latach 2005-2006.

Opis projektu:

Przedmiotem zadania była modernizacja Szosy Lubickiej na odcinku od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz. W ramach prac budowlanych dokonano włączenia wylotu z Torunia w układ drogowy realizowany na potrzeby autostrady A1 poprzez wykonanie drugiej nowej jezdni, modernizację istniejącej jezdni oraz wykonanie wiaduktu drogowego, umożliwiającego bezkolizyjny przejazd przez istniejące tory kolejowe. Dzięki temu powstał dwujezdniowy układ drogowy o długości ok. 1 km wraz z wiaduktem o długości 64 m. Drogowcy z Eurovii wybudowali również ok. 1,3 km dróg serwisowych, tworzących połączenie z dotychczas istniejącą siecią dróg lokalnych. Oprócz robót drogowych i mostowych, wykonano również prace związane z kanalizacją deszczową, oświetleniem i branżą telekomunikacyjną. Usunięto szereg kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną i nasadzono zieleń.

Zobacz informację o projekcie:

Informacja I