Home  »  Modernizacja ul. Szosa Bydgoska w Toruniu – etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta

Modernizacja ul. Szosa Bydgoska w Toruniu – etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta

Nazwa Projektu: Modernizacja ul. Szosa Bydgoska w Toruniu – etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta

Całkowita wartość projektu: 7 882 570,47 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 5 806 773,41 PLN 

Rok zakończenia projektu: 2006

Informacja I

Projekt jest współfinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport. Umowa o dofinansowanie, w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, została podpisana na początku czerwca 2005 roku.
Celem projektu jest przebudowa odcinka długości 1,7 km i dostosowanie go do standardów drogi krajowej nr 80 łączącej Bydgoszcz i Toruń.
Modernizacja ul. Szosa Bydgoska pozwoli na likwidację wąskiego gardła na trasie Bydgoszcz-Toruń. Podwyższy też poziom spójności węzła transportowego aglomeracji toruńskiej z krajowym i europejskim systemem transportowym. Będzie to miało pozytywny wpływ na dynamikę rozwoju gospodarczego i wyrównanie szans regionu w konkurencji z innymi regionami.
Efektem realizacji Projektu będzie poprawa płynności ruchu na modernizowanym odcinku, zostanie to osiągnięte poprzez poszerzenie jezdni i dodanie poboczy. Na części odcinka dobudowana zostanie także druga jezdnia. Powstaną chodniki i droga rowerowa oraz zatoki i przystanki autobusowe. Zadbano także o zieleń.

Informacja II

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca robót – konsorcjum w składzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Toruń i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Świecie. Umowa została podpisana w dniu 25.07.2005 r., tego dnia rozpoczęto prace.
Zakończenie robót zaplanowano na 30.06.2006 r.

Zdjęcie nr 2 ul. Szosa Bydgoska – tablica promocyjna
Data wprowadzenia informacji: 29.12.2005 r.

Informacja III

Na terenie modernizowanej drogi w fazie końcowej robót jest odcinek od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta. Wykonano już jezdnie i pobocza do warstwy wiążącej, zmodernizowano przejazd kolejowy. Uporządkowano istniejącą infrastrukturę podziemną. Wykonawca wprowadza docelowe oznakowanie pionowe i poziome na tym odcinku.
W kwietniu trwały prace w obrębie skrzyżowania z ul. Starotoruńską. Wprowadzono tymczasową organizacje ruchu – objazd. Do końca miesiąca wykonana zostanie ścieżka rowerowa i chodnik. W maju dokończona będzie modernizacja jezdni południowej, a wykonawca przystąpi do robót na jezdni północnej.

ul. Szosa Bydgoska kierunek centrum – promocja tablicy
Data wprowadzenia informacji: 02.05.2006 r.

Informacja IV


Do końca maja trwały prace na jezdni północnej – układano podbudowę i mieszanki mineralno-bitumiczne Ruch kołowy przełożony został na nowo wybudowaną jezdnię południową. W czerwcu planowane jest zakończenie prac.

Data wprowadzenia informacji: 21.06.2006 r.

Informacja V


Zakończyła się modernizacja i przebudowa Szosy Bydgoskiej. To pierwsza trasa wylotowa z Torunia wyremontowana dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Oficjalne oddanie do użytku zaplanowano na piątek, 30 czerwca 2006 r.

Data wprowadzenia informacji: 30.06.2006 r.

Informacja VI

30 czerwca 2006 r. nastąpiło oficjalne oddanie zmodernizowanego fragmentu ul. Szosa Bydgoska do użytku. To pierwsza trasa wylotowa z Torunia wyremontowana dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, które pokryły 75% kosztów inwestycji.
Za 7,5 miliona złotych dobudowano drugą jezdnię na odcinku od Polchemu do przejazdu kolejowego, a dalszy odcinek – do granic miasta – znacznie poszerzono i wyremontowano. Jest także nowy chodnik i oświetlenie, zbudowano zatokę autobusową i przebudowano skrzyżowanie z ul. Starotoruńską.
W uroczystości wzięli udział prezydent Torunia Michał Zaleski, Biskup Toruński Andrzej Suski, toruńscy radni, przedstawicie MZD oraz wykonawcy inwestycji – konsorcjum, któremu przewodziło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA z Torunia.

Data wprowadzenia informacji: 25.09.2006 r.