Home  »  Konsultacje   »   Łukasiewicza po uwagach mieszkańców

Łukasiewicza po uwagach mieszkańców

27.05.2020 r. zakończono zbieranie uwag i skarg do koncepcji przebudowy ul. Łukasiewicza w Toruniu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Torunia MZD odstąpił od realizacji przedstawionych koncepcji i przygotował koleją koncepcję przebudowy ul. Łukasiewicza w Toruniu zgodną z wnioskami mieszkańców. Najczęściej zgłaszanymi uwagami była dezaprobata dla propozycji rozbiórki garaży indywidulanych oraz umożliwienie przejazdu przez projektowany odcinek dla pojazdów kołowych.  

Przyjęto do realizacji koncepcję zakładającą ograniczenie zadania do przebudowy tylko części wschodniej ul. Łukasiewicza tj. terenu pomiędzy SP nr 11  i SP nr 26 oraz do reorganizacji parkingu przy jednoczesnym zwiększeniu liczby miejsc postojowych – wersja ta jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców oraz spełnia wymagania Zamawiającego.

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 17 maja, 2021