Home  »  Jak korzystać z parkingu

Jak korzystać z parkingu

 1. Wjeżdżając na parking zatrzymujesz się przed szlabanem, przy terminalu wjazdowym.
 2. Czekasz na odczyt numeru rejestracyjnego pojazdu przez kamerę i podniesienie szlabanu wjazdowego lub pobierasz dowód wjazdu z terminala wjazdowego.
 3. Po podniesieniu szlabanu niezwłocznie wjeżdżasz na parking.
 4. Po wjeździe na parking musisz wykupić bilet. Masz na to 15 minut od momentu wjazdu.
 5. Bilet P&R należy zakupić w samoobsługowej kasie parkingowej, która znajduje się na terenie parkingu.
 6. Kasa przyjmuje tylko płatności bezgotówkowe!
 7. Aby zakupić bilet musisz zeskanować dowód wjazdu z terminala lub wpisać numer rejestracyjny pojazdu, wybrać odpowiedni rodzaj biletu, a następnie uiścić stosowną opłatę.
 8. Posiadanie biletu jest niezbędne do otwarcia szlabanu przy wyjeździe.
 9. W przypadku zwłoki w zakupie biletu (po upływie 15 minut od momentu wjazdu na parking) naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 złotych. Kara w tej wysokości pobierana jest także w przypadku zagubienia biletu lub przekroczenia doby parkingowej.
 10. Opuszczając parking zatrzymujesz się przed szlabanem przy terminalu wyjazdowym, gdzie kamera odczyta tablicę rejestracyjną.
 11. W przypadku braku odczytu tablicy, zbliżasz do czytnika przy terminalu ważny bilet P&R. Po podniesieniu szlabanu opuszczasz parking.