Home  »  AktualnościNews   »   Jak będziemy poruszać się po miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia? Powstaje plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Jak będziemy poruszać się po miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia? Powstaje plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Jak będziemy poruszać się po miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia? Powstaje plan zrównoważonej mobilności miejskiej plakat

Trwają prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów – toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli dla tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). Efekty będą znane już w październiku tego roku.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej, ang. Sustainable Urban Mobility Plan, czyli SUMP to strategiczny dokument, który ma pomóc samorządom efektywnie zorganizować i uporządkować strukturę transportu miejskiego i podmiejskiego oraz określić kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, niezbędnej do swobodnego i wygodnego przemieszczania się mieszkańców.

– Zrównoważona mobilność dopasowana do potrzeb torunian i torunianek oraz gości odwiedzających nasze miasto to kierunek, w którym podążamy od lat. Chcemy tworzyć mieszkańcom coraz lepsze warunki do życia i pracy. Żeby robić to możliwie jak najlepiej musimy mieć odpowiedni plan – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Prace nad toruńskim SUMP rozpoczęły się w październiku 2022 r. Prowadzi je firma Multiconsult Polska, specjalizująca się w dużych projektach transportowych.       

Celem, który przyświeca pracom nad dokumentem, jest przygotowanie planu dostosowanego do potrzeb wszystkich mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia. Chodzi nam o dobre rozwiązania komunikacyjne, o ułatwienie mieszkańcom codziennych dojazdów, zwiększenie dostępności transportu miejskiego, ale także rozwój gospodarczy i społeczny naszych gmin – zaznacza Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.

Jak powstaje dobry plan?

Na konieczność zadbania o zrównoważony rozwój transportu, który nie tylko będzie integrował różne środki komunikacji, ale przede wszystkim odpowiadał na potrzeby mieszkańców, zwracano uwagę w dokumentach unijnych już w 2005 r. W Polsce ramy dla planów mobilności stworzyła Strategia Rozwoju Transportu z 2013 r. Pierwszym polskim miastem, które przygotowało taki dokument strategiczny, był Wrocław. W 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Komisją Europejską uruchomiło, trwający do dziś, pilotażowy projekt wspierający władze lokalne w kompleksowym planowaniu transportu.

Plany mobilności powstają wedle sprecyzowanych wytycznych, w dwunastu krokach. Ważny jest każdy element tego procesu, zwłaszcza zaangażowanie wszystkich interesariuszy. Dzięki ich aktywnemu udziałowi w konsultacjach i warsztatach będziemy mogli opracować dokument „szyty na miarę”, tzn. dostosowany do lokalnych warunków i uwzględniający faktyczne potrzeby mieszkańców – wskazuje Przemysław Panek, kierownik zespołu analiz strategicznych w Multiconsult Polska.

Zaplanowane zostały trzy tury konsultacji społecznych. Pierwsza odbędzie się w styczniu i lutym, druga w kwietniu i maju, ostatnia we wrześniu. Obecnie przygotowywany jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny oparty m.in. na wynikach przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2022 r. badań ilościowych i jakościowych w odniesieniu do przyzwyczajeń transportowych mieszkańców obszaru. W badaniach zbierane były informacje o sposobach podróżowania oraz wybieranych przez mieszańców MOFT środkach komunikacji.

Najchętniej jednak samochodem

Wynika z nich, że najpopularniejszym, w miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia, środkiem transportu jest samochód osobowy. W ten sposób raz w tygodniu lub częściej podróżuje 80% badanych, a 55,5% respondentów korzysta z niego codziennie lub prawie codziennie. Inne środki transportu cieszą się mniejszym zainteresowaniem – rowerem przynajmniej raz w tygodniu porusza się 62,2% badanych, z transportu miejskiego w Toruniu korzysta 49,4%, a z pociągu 42,5% badanych. Powodem, dla którego respondenci wybierają rower jako środek transportu, jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Deklaruje tak aż trzy czwarte badanych rowerzystów. Uwagi wymaga fakt, iż niemal co drugi respondent nie korzysta z usług toruńskiej komunikacji miejskiej, co trzeci podróżuje nią raz w tygodniu bądź rzadziej. Transport zbiorowy wybierają Ci, dla których ważny jest niski koszt podróży oraz szybkość przejazdu – tak wskazało odpowiednio 35% i 27,5% badanych podróżujących komunikacją miejską minimum dwa razy w tygodniu. Z kolei piesi uczestnicy ruchu drogowego wskazując na najczęściej spotkane utrudnienia, wymieniali przede wszystkim problemy związane z infrastrukturą (brak chodników 35,6%, brak ciągłości chodników 16%), ale także niebezpieczne zachowania kierowców 15,9% czy pozostawianie na chodnikach hulajnóg 8,8%.

– Przeprowadzone badania pozwolą wstępnie ocenić strukturę codziennych podróży, preferencje osób przemieszczających się w obrębie toruńskiego obszaru funkcjonalnego i określić kierunki rozwoju transportu. Mówimy o transporcie zintegrowanym, zrównoważonej mobilności, która zakłada szersze wykorzystanie komunikacji miejskiej, w trosce o środowisko naturalne, ograniczenie, a nie całkowite wyeliminowanie, co często się błędnie zakłada, podróży samochodami. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli efektywnie i bezpiecznie przemieszczać się  – podkreśla Jakub Rawski, koordynator projektu w Multiconsult Polska.

Prace nad toruńskim SUMP potrwają do października tego roku. Opinie i uwagi dotyczące  komunikacji, transportu i przemieszczania się w mieście i powiatach sąsiednich można zgłaszać za pośrednictwem strony dedykowanej projektowi toruńskiej mobilności: www.sump-torun.pl.

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Iżycka, rzecznik prezydenta Torunia

Tel. kom. 608 063 529

E-mail: rzecznik@um.torun.pl

Adrianna Chibowska-Szymańska

667 241 181

adrianna.chibowska@multiconsultgroup.com

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 19 stycznia, 2023