Home  »  AktualnościNews   »   Inwestycje z rządowym wsparciem w Toruniu

Inwestycje z rządowym wsparciem w Toruniu

Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego to toruńskie inwestycje, które w ostatnim czasie otrzymały rządowe wsparcie. Mówił o nich 21 lipca 2022 r. podczas wizyty w województwie kujawsko-pomorskim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Realizowane w Toruniu inwestycje są przykładem, że do rozwoju polskiej infrastruktury rząd podchodzi kompleksowo. Oprócz inwestycji na sieci dróg krajowych, czyli budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, rząd wspiera też finansowo samorządy w realizacji ich zadań. Bardzo mnie cieszy to, że samorządy z powodzeniem realizują inwestycje ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.  

– Dzięki ogromnemu wsparciu z budżetu państwa, a więc środków z subwencji ogólnej budżetu państwa oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 75 mln zł mogliśmy ratować ten piękny historyczny obiekt – most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Łącznie ze środkami z budżetu miasta rozbudowa obiektu pochłonęła 132 mln zł – mówił prezydent Michał Zaleski. Jak przypomniał prezydent, inwestycja polegała na poszerzeniu ciągów pieszych i  rowerowych, co pozwoliło rozdzielić ruch pieszy i rowerowy, przez co zwiększyło się bezpieczeństwo na moście. Przeprawa została również wyposażona w system odwadniający, oświetlenie i nowe bariery drogowe. Płyta mostu została naprawiona, zwiększono także jej nośność. Powstały trzy punkty widokowe, zbudowano także nowe zejście z mostu na pobliski bulwar, dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. i Euro-Darmal Sp. z o.o. z Kamiennej Góry. Inwestycja została dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejnym zadaniem realizowanym przy wsparciu z budżetu państwa jest zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego. – Za tę decyzję też serdecznie dziękuję, Panie Ministrze, bo jest zadanie typowo drogowe, które także ma usprawnić dostęp do zespołu staromiejskiego, ale również, co jest bardzo ważne, uspokoić tutaj ruch – wyjaśnił prezydent Michał Zaleski.

Realizowana inwestycja obejmuje 2-kilometrowy pas nabrzeża Wisły pomiędzy mostem kolejowym a granicami przystani AZS. W jej ramach wykonane zostaną ścieżki rowerowe, jezdnia, chodniki i ciągi piesze oraz promenada wzdłuż Wisły. Jednocześnie zostanie przebudowana sieć gazowa oraz wykonane instalacje elektryczne. Powstaną zejścia do Wisły i mała architektura. W ramach realizowanych prac odrestaurowana zostanie też zieleń w okolicy ul. Św. Ducha.

Inwestycja „Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO – zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą prac jest ONDE S.A.

Prezydent wspomniał także o kolejnej inwestycji realizowanej przy wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład, czyli o budowie szkoły podstawowej na lewobrzeżu, jak i o korzystaniu z funduszu dopłat do budownictwa mieszkaniowego. – Jak dodamy wszystkie otrzymane środki, o których tu mówimy, tylko z przestrzeni lat od 2020 z wykorzystaniem do roku 2024, to mamy łącznie prawie 250 mln zł tylko z budżetu państwa – podsumował prezydent Michał Zaleski.

Spotkanie w Toruniu było okazją do ogłoszenia przez ministra Andrzeja Adamczyka naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Każde miasto wojewódzkie może złożyć jeden wniosek o wartości do 30 mln zł. Wniosek ten jednak będzie mógł zawierać kilka zadań.

Informacja: Ministerstwo Infrastruktury
Fot. Adam Zakrzewski

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 22 lipca, 2022