Home  »  Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Nazwa projektu: Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Data podpisania UoD: 12 grudnia 2013 r.  
Całkowita wartość projektu: 1 651 041,53 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 867 709,37 PLN 

Rok zakończenia projektu: 2015

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu podsystemów informatycznego systemu do Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym opartego na technologii GIS (Geographical Information Systems) – jednego z najbardziej nowoczesnych systemów eksploatowanych w Europie. Jest to jednocześnie bardzo efektywne narzędzie umożliwiające stworzenie komplementarnej bazy danych o sieci drogowej i ruchu oraz umożliwiające szczegółową analizę tych danych. 

Opis projektu:

Wdrażanie nowoczesnego systemu informatycznego wspieranego najnowszymi technologiami ma na celu dostosowanie administracji do zjawiska społeczeństwa informacyjnego. Dzięki systemowi Miejski Zarząd Dróg i współpracujące z nim jednostki będą sprawniej gromadzić dane i je analizować, przez co realizacja inwestycji drogowych będzie się odbywać z większą starannością. Stosując nowoczesne narzędzia informatyczne, drogowcy będą mogli efektywnie zarządzać infrastrukturą drogową zarówno na poziomie realizacji projektów, jak i na płaszczyźnie utrzymania sieci dróg.

Informacja I

Informacja II

Informacja III