Home  »  AktualnościNews   »   Gotowi na zimę

Gotowi na zimę

Wieczorem 17 listopada 2023 r. zaczęły się pierwsze opady śniegu w tym sezonie. Służby miejskie Torunia są już gotowe na początki zimowej aury.

Jednostki miejskie już z wyprzedzeniem wykonały szereg działań zmierzających do ochrony przed zagrożeniami w okresie zimowym 2023/2024. Do usuwania skutków zimy na toruńskich drogach gotowych jest 14 pługosolarek, 9 ciągników z rozsypywaczami piasku i pługami, 7 ładowarek i koparko-ładowarek z osprzętem do odśnieżania  i 2 pojazdy z pługami. W razie wyjątkowo trudnych warunków zabezpieczonych jest też 20 koksowników. W akcję „Zima” zaangażowanych będzie około 100 osób.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania do tej pory zabezpieczyło 2700 ton soli drogowej, 1000 ton piasku i 101 ton chlorku wapnia, które pomogą w zabezpieczeniu jezdni, parkingów, przejść podziemnych, chodników i dróg rowerowych. Do końca roku dostarczone zostanie jeszcze 500 ton soli, 73 tony chlorku oraz 1000 ton piasku.

MPO w sumie utrzymuje ponad 940 km ulic. Natomiast powierzchnia utrzymania chodników komunalnych i dróg rowerowych to ponad 1 500 000 mkw.

Zima MZK nie straszna
– Autobusy komunikacji miejskiej już od września przechodzą przeglądy, które mają na celu przygotować tabor do eksploatacji przy niskich temperaturach, w tym układy ogrzewania. Przeglądy przechodzą także tramwaje i dwa specjalistyczne pługi szynowe do odśnieżania torów – mówi Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy MZK.

Zajezdnia tramwajowa ma obecnie 500 kg chlorku wapnia i tonę piasku, ale zapasy są w miarę potrzeb uzupełniane. Dysponuje także pługami do ciągników, które służą do odśnieżania samej zajezdni, terenów przyległych oraz pętli tramwajowych. Ponadto przeprowadzane są przeglądy systemów ogrzewania zwrotnic.

W zajezdni autobusowej zgromadzono 20 ton piasku i 3 tony soli. Jest też pługopiaskarka do odśnieżania terenu zajezdni.

W razie potrzeby MZK jest przygotowany do udostępnienia autobusu do wydawania ciepłych posiłków potrzebującym.

Wsparcie dla osób potrzebujących
Pomoc potrzebującym mieszkańcom oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W okresie jesienno zimowym 2023-2024 na terenie Gminy Miasta Toruń zabezpieczono 178 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji w salach rezerwowych noclegowni przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu będą przygotowane miejsca dla kolejnych 30 osób. Razem dostępnych może być aż 208 miejsc noclegowych. Placówki posiadają niezbędne wyposażenie i środki na przyjęcie bezdomnych oraz kadrę mającą duże doświadczenie w pracy w sytuacjach kryzysowych.

W ramach realizacji programu zabezpieczenia bezdomnych miejsca ich przebywania będą kontrolowane przez Policję, Straż Miejską, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Schroniska. Wszystkie osoby bezdomne otrzymają stosowną ulotkę, a osoby odmawiające przyjęcia pomocy złożą pisemne oświadczenie o rezygnacji z pomocy.

Natomiast w zakresie objęcia pomocą społeczną osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  zostały sporządzone listy osób samotnie zamieszkałych, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność w okresie jesienno–zimowym będą wymagały częstych wizyt i szczególnej opieki właściwych rejonowo pracowników socjalnych.

Przypominamy też, że w kwestii zalegające śniegu i lodu zgłoszenia można kierować do dyżurnego Straży Miejskiej pod numer alarmowy 986. Z kolei centralny punkt służby dyspozytorskiej akcji zimowej 2023/2024 mieści się w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu, ul. Grudziądzka 159.

Ważne numery telefonów:
56 63 98 136, 605 102 300 –  Dyspozytornia AZ
56 63 98 119  –  Sekretariat
56 63 98 112/126  –  Wydział Oczyszczania
56 63 98 109 –  Portiernia Spółki  

W sprawie akcji można się też kontaktować poprzez adres e-mail: akcjazima@mpo.torun.pl.

Fot. Natalia Przytarska

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 20 listopada, 2023