Home  »  Dodatkowe opłaty

Dodatkowe opłaty

Uwaga! Wjeżdżając na parking masz 15 minut na zakup biletu (czas liczony od momentu wjazdu na parking)

  • Opłata za zwłokę w zakupie Biletu P&R (po przekroczeniu 15 minut od momentu wjazdu na parking) – 100 złotych
  • Opłata za zgubienie dowodu wjazdu lub biletu P&R, a także za przekroczenie doby parkingowej – 100 złotych
  • Opłata za pozostawienie pojazdu w obszarze objętym przerwą techniczną – 100 złotych