Home  »  Budowa ul. Pająkowskiego od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka

Budowa ul. Pająkowskiego od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka

Termin realizacji: 06.2023 – 10.2024

Wykonawca: Bruksystem Sp. z o.o.

Opis zadania: Ulica Pająkowskiego znajduje się w centralnej części Torunia na obszarze między ścisłym centrum miasta i silnie zurbanizowanymi osiedlami zlokalizowanymi wzdłuż drogi krajowej nr 80 i 15 w relacji wschód-zachód. Usytuowanie i przebieg ul. Pająkowskiego ma duże znaczenie ze względu na powiązanie z istniejącym układem dróg publicznych na przedmiotowym obszarze poprzez skrzyżowanie z ul. Szosa Lubicka (DK80 i DK15) oraz z ul. Targową (droga gminna). Istotna w tym kontekście jest również bardzo bliska lokalizacja Trasy Wschodniej stanowiącej nowy przebieg drogi krajowej nr 91, przebiegającej przez Toruń w relacji północ-południe. Ulica Pająkowskiego przebiega w stanie istniejącym od ul. gen. Pułaskiego do ul. Targowej, a przedmiotem projektu jest kontynuacja przebudowy od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka.

W ramach projektu powstanie jezdnia o dwóch pasach ruchu na długości 457m wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Celem projektu jest zapewnienie ciągłości i spójności z obecną siecią drogową. Szczególnie istotnym aspektem realizacji tego projektu jest konieczność rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego, który zapewnia dojazd do dróg wyższej kategorii i ważnych miejsc użyteczności publicznej mieszkańców.  

Budowa ul. Pająkowskiego – INFORMACJA 1

Budowa ul. Pająkowskiego – INFORMACJA 2

Autor: Piotr Kurasz

 
Skip to content