Home  »  Budowa Trasy Średnicowej Północnej – Etap II – Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej

Budowa Trasy Średnicowej Północnej – Etap II – Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej

Nazwa projektu: Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód – zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego). Etap II – Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej

Data podpisania UoD: 16 listopada 2010 r.  
Całkowita wartość projektu: 111 360 275,38 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 30 371 085,25 PLN

Rok zakończenia projektu: 2015

Trasa Średnicowa Północna jest jednym z najważniejszych elementów głównego szkieletowego układu komunikacyjnego Torunia i ma przebiegać docelowo na kierunku wschód-zachód od ul. Szosa Bydgoska do ul. Szosa Lubicka. Głównym zadaniem Trasy Średnicowej Północnej jest stworzenie połączenia z istniejącym wewnętrznym układem komunikacyjnym miasta i umożliwienie szybkiego przemieszczania się pomiędzy osiedlami: Chełmińskie, Mokre i Rubinkowo. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę płynności ruchu, przepustowość i bezpieczeństwo transportowe.

Opis inwestycji:

W ramach inwestycji powstała zupełnie nowa arteria komunikacyjna o długości 3 km z jedną jezdnią południową i dwoma jezdniami między ul. Dworcową i ul. Chrobrego oraz w pobliżu skrzyżowań. Drogowcy wybudowali również całą niezbędną infrastrukturę towarzyszącą: chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie i ekrany akustyczne. Oprócz tego zostały wykonane różnego rodzaju roboty branżowe związane z przebudową ciepłociągu, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej. Trasa Średnicowa w najbliższych latach będzie rozbudowana do układu dwujezdniowego, tworząc w ten sposób pełen węzeł drogowy z planowaną Trasą Wschodnią.

Informacja I

Informacja II

Informacja III

Informacja IV

Informacja V