Home  »  Budowa Trasy Średnicowej Północnej – Etap I – Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska

Budowa Trasy Średnicowej Północnej – Etap I – Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska

Nazwa zadania: Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód – zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego). Etap I – Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska

Data podpisania UoD: 16 listopada 2010 r.  
Całkowita wartość projektu: 39 270 603,77 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 20 098 856,55 PLN

Rok zakończenia projektu: 2014

Rozpoczęcie budowy całej Trasy Średnicowej Północnej miało dla miasta priorytetowe znaczenie w kontekście rozwiązywania utrudnień komunikacyjnych w Toruniu. Trasa Średnicowa jest jednym z głównych elementów szkieletowego układu drogowego miasta. W przyszłości, po wybudowaniu wszystkich odcinków ma pełnić rolę drogi przelotowej na kierunku wschód-zachód. Dzięki realizacji I etapu kierowcy mają już możliwość szybkiego i bezpiecznego przejazdu z Chełmińskiego Przedmieścia na Osiedle Mokre. Za niewiele ponad rok ruch w relacji wschód-zachód będzie się odbywał jeszcze płynniej, bo Miejski Zarząd Dróg rozpoczął budowę kolejnego etapu, który połączy Chełmińskie i Mokre z mocno zurbanizowanym osiedlem Rubinkowo. W najbliższych planach drogowców jest również przygotowanie realizacji III etapu – połączenia z Szosą Okrężną.

Opis inwestycji:

Kierowcy mają teraz do dyspozycji dwie jezdnie o długości 1,42 km, każda po dwa pasy ruchu z poszerzeniami na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań (cicha nawierzchnia). Dla zapewnienia bezpieczeństwa i uporządkowania ruchu na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym zastosowano sygnalizację świetlną – w miejscach, gdzie zbiega się ruch z drogi krajowej, przebiegającej przez ul. Grudziądzką oraz przy skrzyżowaniu z ruchliwą drogą wojewódzką nr 553 (Szosa Chełmińska). Zgodnie z projektem przebudowano fragmenty ulic krzyżujących się z Trasą Średnicową Północną o łącznej długości 740 metrów (ul. Szosa Chełmińska, ul. Legionów i ul. Grudziądzka). Drogowcy z Firmy Skanska przebudowali również ul. Wybickiego na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Legionów, tworząc z niej tzw. drogę serwisową z nową nawierzchnią, miejscami do parkowania i chodnikiem dla pieszych.

Informacja I

Informacja II

Informacja III

Informacja IV

Informacja V