Home  »  Budowa Trasy Średnicowej Podgórza w Toruniu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej

Budowa Trasy Średnicowej Podgórza w Toruniu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej

Nazwa Projektu: Budowa Trasy Średnicowej Podgórza w Toruniu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej.

Całkowita wartość projektu: 34 994 522,94 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 16 203 353,15 PLN

Rok zakończenia projektu: 2007

Informacja I

W okresie od 15 września 2004 r. do 15 maja 2007r. Gmina Miasta Toruń realizowała projekt o nazwie „Budowa Trasy Średnicowej Podgórza w Toruniu na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej”.
W ramach Projektu wybudowano nową jednojezdniową, dwupasową (o szer.7 m) ulicę klasy G (ulica główna), której podstawową funkcją jest zbieranie i rozprowadzanie ruchu do i z dzielnicy Podgórz w Toruniu. Jest to tzw. Trasa Średnicowa Podgórza łącząca ulicę Poznańską i Łódzką. Ponadto usytuowanie  Trasy sprawia, iż po realizacji drugiej drogowej przeprawy mostowej w Toruniu oraz łącznika tej trasy z przedmiotową Trasą Średnicową Podgórza, zyska ona status jednego z elementów bardzo ważnego alternatywnego ciągu komunikacyjnego dojazdowego do centrum.
Trasa stanowiąc tzw. spięcie dróg krajowych nr 1, 15 oraz S-10, znacznie usprawniła powiązania drogowe tej części miasta z siecią dróg krajowych przebiegających przez Toruń.
Przedmiotowa ulica szer. 7,0 m i dł. 4,03 km  klasy G (ulica główna) wyposażona jest w ciąg rowerowo – pieszy o dł.5,59 km i pobocza utwardzone o szer. 2,0m i dł. 7,8 km, 15 zatok autobusowych do obsługi transportu publicznego, oświetlenie uliczne – 305 punktów oświetleniowych, odwodnienie powierzchniowe z użyciem kanalizacji deszczowej oraz przystosowana jest do przenoszenia obciążeń drogowych 115 KN/oś
Projekt realizuje cele Działania 1.1 ZPORR – „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” tj. przyczynia się do realizacji celów poddziałania 1.1.1 „Infrastruktura drogowa”. tj. stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego, poprawiający dostęp do dróg krajowych, a także do odciążenia układu komunikacyjnego miasta.
Realizację powyższych celów skwantyfikować można m.in. poprzez następujące rezultaty:
– powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji  
  projektu 14,1 ha,
– natężenie ruchu na drodze – 160 poj./h,
– średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – 3,57 min,
– nośność wybudowanego obiektu  – 115 kN/oś

Umowa o dofinansowaniu projektu podpisana została w grudniu 2008r.
Całkowita wartość projektu wyniosła 34 994 522,94 zł.
Kwota dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 16 203 353,15zł i stanowiła 58,48 % kosztów kwalifikowanych.

 
Skip to content