Home  »  Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ – południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta

Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ – południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia:

Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ – południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta.

Data podpisania UoD: 2 października 2009 r. 
Całkowita wartość projektu: 17 563 185,57 PLN        
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 8 739 952,13 PLN

Rok zakończenia projektu: 2010

Projekt pn. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ – południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu to 17 960 324,62 zł. Umowa o dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych została podpisana 2 października 2009 r. Dzięki temu połowa kosztów inwestycji zostanie pokryta ze środków funduszy unijnych – Gmina Miasta Toruń otrzyma na ten cel 8 980 162,31 zł. Roboty budowlane na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta realizuje od lipca firma Skanska.

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu była budowa i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta. Od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ul. Owsianą przebudowana droga ma obecnie dwie jezdnie wykonane z masy mastyksowo – grysowej SMA, każda o szerokości 7 metrów, przedzielone pasem zieleni o szerokości 6 metrów. Od skrzyżowania z ulicą Owsianą do granicy administracyjnej miasta ulica przebiega w układzie jednojezdniowym o szerokości 7 metrów. Wzdłuż zrealizowanego odcinka powstała dodatkowo ścieżka rowerowa z asfaltobetonu o szerokości 2 metrów (po jednej stronie ulicy) oraz obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,5 metra (na odcinku od ul. Polnej do ul. Owsianej). W ramach inwestycji zostały wykonane zatoki autobusowe z kostki granitowej obsługujące komunikację miejską oraz wybudowane oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna. Zmodernizowano również wszystkie zjazdy na drogi osiedlowe, które znajdowały się w obrębie pasa drogowego i wymagały przebudowy.

Postęp prac:

INFORMACJA I
INFORMACJA II
INFORMACJA III

 
Skip to content