Home  »  Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej – Informacja III

Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej – Informacja III

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zakończył realizację projektu pn.: „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia” Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.   

Uroczyste otwarcie drogi – Grzegorz Prajwowski - Michał Zaleski - Andrzej Glonek - Andrzej Jasiński
Uroczystego otwarcia zmodernizowanej drogi dokonali: (od lewej)
Dyrektor Oddziału Skanska – Grzegorz Prajwowski,
Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski,
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Glonek,
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia – Andrzej Jasiński

8 listopada 2010 r. została oddana do użytku Szosa Chełmińska, zmodernizowana i przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do granicy miasta.  Realizacja inwestycji trwała półtora roku i przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dzięki dynamicznej pracy wykonawca (firma Skanska) zakończył prace miesiąc przed umownym terminem. Przebudowa Szosy Chełmińskiej była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Marszałkowski zwróci Gminie Miasta Toruń połowę poniesionych kosztów.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Glonek
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Glonek nie krył zadowolenia z faktu, że inwestycję udało się zrealizować w krótszym terminie bez większych problemów

Przebudowa Szosy Chełmińskiej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta jest pierwszą inwestycją drogową, zrealizowaną przez Gminę Miasta Toruń ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w nowym okresie programowania 2007-2013.

Dyrektor Oddziału Skanska – Grzegorz Prajwowski
Dyrektor Oddziału Skanska – Grzegorz Prajwowski podczas krótkiego przemówienia powiedział:

„Dzisiaj nie ma łatwych inwestycji, szczególnie w mieście, gdzie występuje dużo problemów komunikacyjnych. Cieszy nas fakt, że mimo to udało nam się zrealizować inwestycję miesiąc przed terminem. Chodziło nam głównie o to, żeby w znaczny sposób nie utrudniać życia mieszkańcom. Na szczęście mieszkańcy odnieśli się do tego przedsięwzięcia życzliwie i ze zrozumieniem, dzięki czemu mogą dzisiaj się cieszyć z nowej, lepszej drogi.”

Trasa Staromostowa jest kluczową arterią miasta, przebiegająca od węzła Toruń – Stawki przez istniejący most drogowy, Al. Jana Pawła II oraz Al. 700-lecia i ul. Szosa Chełmińska aż do granic administracyjnych miasta. Ulica Chełmińska, na której była realizowana inwestycja, jest miejską częścią drogi wojewódzkiej nr 553. Konieczność przebudowy tego odcinka wynikała z bardzo złego stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej i zjazdów na posesje. Liczne wyboje i spękania stanowiły duże zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i pieszych. Brak ścieżek rowerowych utrudniał poruszanie się użytkowników tych pojazdów w relacji północ – południe. Do głównych problemów komunikacyjnych zaliczono również niską przepustowość i komfort podróży, długi czas przejazdu oraz wysoką emisję hałasu i zanieczyszczeń.

Główny wykonawca Firma Skanska oddał drogę do użytku miesiąc przed terminem. Roboty budowlane trwały od lipca 2009 r. do października 2010 r.

Przedmiotem projektu była budowa i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta. Od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ul. Owsianą przebudowana droga ma obecnie dwie jezdnie wykonane z masy mastyksowo – grysowej SMA, każda o szerokości 7 metrów, przedzielone pasem zieleni o szerokości 6 metrów. Od skrzyżowania z ulicą Owsianą do granicy administracyjnej miasta ulica przebiega w układzie jednojezdniowym o szerokości 7 metrów. Wzdłuż zrealizowanego odcinka powstała dodatkowo ścieżka rowerowa z asfaltobetonu o szerokości 2 metrów (po jednej stronie ulicy) oraz obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,5 metra (na odcinku od ul. Polnej do ul. Owsianej). W ramach inwestycji zostały wykonane zatoki autobusowe z kostki granitowej obsługujące komunikację miejską oraz wybudowane oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna. Zmodernizowano również wszystkie zjazdy na drogi osiedlowe, które znajdowały się w obrębie pasa drogowego i wymagały przebudowy.

Fragment przebudowanej drogi w pobliżu skrzyżowania z ul. Św. Antoniego
Fragment przebudowanej drogi w pobliżu skrzyżowania z ul. Św. Antoniego. Na odcinku od ul. Polnej do ul. Owsianej dobudowano drugą jezdnię, dzięki czemu podniesiono parametry istniejącej ulicy do klasy G2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)
nowe zatoki autobusowe obsługujące komunikację miejską
W ramach projektu powstały nowe zatoki autobusowe obsługujące komunikację miejską. Na zdjęciu fragment nowego chodnika i zatoka, której warstwa górna została wykonana z kostki granitowej.
owy chodnik wykonany z kostki betonowej i ścieżka rowerowa z asfaltobetonu
Nowy chodnik wykonany z kostki betonowej i ścieżka rowerowa z asfaltobetonu
Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na wysokości Domu Opieki Społecznej
Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na wysokości Domu Opieki Społecznej. Dzięki przebudowie ciągu komunikacyjnego poprawiło się bezpieczeństwo pieszych.
Przebudowany fragment drogi - skrzyżowanie ul. Szosa Chełmińska z ul. Jelenią.
Przebudowany fragment drogi – skrzyżowanie ul. Szosa Chełmińska z ul. Jelenią
Na odcinku od ul. Owsianej do granicy administracyjnej miasta zmodernizowano jezdnię i wykonano nowe oświetlenie
Na odcinku od ul. Owsianej do granicy administracyjnej miasta zmodernizowano jezdnię i wykonano nowe oświetlenie


Zrealizowana inwestycja jest częścią projektu kluczowego pn. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia. Koszt całkowity przebudowy Szosy Chełmińskiej wyniósł 17 563 185,57 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 8 739 952,13 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Ostateczny koszt całkowity zostanie zweryfikowany po zakończeniu działań promocyjnych.

Autor: Piotr Kurasz

 
Skip to content