Home  »  Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej – Informacja II

Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej – Informacja II

Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ – południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013.
Roboty budowlane realizowane od lipca 2009 przez firmę Skanska przebiegają bardzo sprawnie i zgodnie z dotychczasowymi założeniami. Pomimo długiej i bardzo ciężkiej zimy, a w ślad za tym przerwaniem prac na trzy miesiące, udało się już wykonać połowę wszystkich prac zaplanowanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym. W perspektywie dalszych robót budowlanych nie ma w tej chwili zagrożenia, że wystąpią jakiekolwiek problemy i opóźnienia. W parze z dużym zaawansowaniem rzeczowym idzie również postęp finansowy, który również przekroczył 50%. Miejskiemu Zarządowi Dróg udało się odzyskać ponad połowę kosztów kwalifikowanych projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P.

Aktualny stan robót przy budowie i przebudowie Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta:

 1. Wykonano jezdnię zachodnią na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ul. Zagonową (1500m).
 2. Wykonano jezdnię wschodnią na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zbożową do pętli autobusowej przy ul. Pawiej (350m).
 3. Wykonano jezdnię na odcinku od ulicy Pawiej do granicy miasta (1600m).
 4. Wykonano chodnik i ścieżkę rowerową przy jezdni zachodniej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Św. Antoniego (500m).
 5. Wykonano przyłącza do kanalizacji deszczowej na jezdni zachodniej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Jaskółczej i na jezdni wschodniej na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Pawiej.
 6. Wykonano oświetlenie jezdni zachodniej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Lisiej, jezdni wschodniej na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Pawiej i całego odcinka o jednej jezdni od ulicy Pawiej do granicy miasta.
 7. Wykonano zatoki autobusowe:
  – przy ulicy Jeleniej przy jezdni zachodniej,
  – przy ulicy Zbożowej przy jezdni wschodniej,
  – przy ulicy Brzozowej na odcinku o jednej jezdni,
  – przy ulicy Wiklinowej na odcinku o jednej jezdni.
Jezdnia zachodnia na odcinku od ul. Polnej do ul. Św. Antoniego
Jezdnia zachodnia na odcinku od ul. Polnej do ul. Św. Antoniego
Fragment jezdni wschodniej od skrzyżowania z ul. Zbożową do pętli autobusowej przy ul. Pawiej
 Fragment jezdni wschodniej wybudowanej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbożową do pętli autobusowej przy ul. Pawiej
Fragment jezdni biegnącej w kierunku granicy miasta (1600m) wraz z wykonanym nowym oświetleniem
Fragment jezdni biegnącej w kierunku granicy miasta (1600m) wraz z wykonanym nowym oświetleniem
Chodnik i ścieżka rowerowa przy jezdni zachodniej na odcinku od ul. Polnej do ul. Św. Antoniego
Chodnik i ścieżka rowerowa przy jezdni zachodniej na odcinku od ul. Polnej do ul. Św. Antoniego
Jezdnia zachodnia na wysokości ul. Św. Antoniego
Jezdnia zachodnia na wysokości ul. Św. Antoniego

Autor: Piotr Kurasz