Home  »  Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska od pętli rowerowej do pl. Skalskiego – Informacja I

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska od pętli rowerowej do pl. Skalskiego – Informacja I

Trwa realizacja inwestycji pn.: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego w Toruniu„, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na budowę drogi rowerowej Gmina Miasta Toruń pozyskała dofinansowanie w konkursie w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 – Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych.

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska

Realizowana budowa ma swój początek na wysokości pętli tramwajowej po południowej stronie Szosy Bydgoskiej i kończy się na placu Skalskiego na wysokości Galerii Plaza. Nieco ponad kilometrowy odcinek drogi rowerowej stanowi bardzo istotne uzupełnienie infrastruktury rowerowej w zachodniej części miasta.

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska tablica informacyjna

Ścieżka na całym swoim odcinku przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 80. Zgodnie z projektem powstaje droga rowerowa o szerokości 3 m z nawierzchni bitumicznej, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m z nawierzchni bitumicznej oraz chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m.

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska studzienka kanalizacyjna

W ramach dotychczasowych prac wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz usunięto kolizje z istniejącą siecią energetyczną. Na całym odcinku ułożono warstwy konstrukcyjne pod ścieżkę rowerową, a na końcowym odcinku przeprowadzono prace brukarskie związane z budową chodnika (w kierunku placu Skalskiego).

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska widok na ścieżkę

Realizacja rzeczowa inwestycji potrwa do końca lipca 2021 r. Do tego czasu drogowcy wykonają nawierzchnię bitumiczną na drodze rowerowej i ciągu pieszo-rowerowym. Do zrealizowania zostanie również montaż elementów małej architektury wspierającej infrastrukturę rowerową tj. ławki i stojaki na rowery.

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska kolejny widok

Autor: Piotr Kurasz

 
Skip to content