Home  »  AktualnościNews   »   Będą prace na stacji Katarzynka

Będą prace na stacji Katarzynka

Stacja Toruń Katarzynka powstała w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża. Jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a Gminą Miasta Toruń, przy współudziale Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do stacji prowadzi nowopowstały ciąg pieszo-rowerowy o długości 400 metrów. Początek znajduje się na wysokości tzw. osiedla Jar. Docelowo zostanie on połączony z tym osiedlem, poprzez planowane na skrzyżowaniu ulic Strobanda i Grudziądzkiej rondo, które będzie wyposażone w przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Na realizację tego zadania drogowcy mają już gotową dokumentację. W tej chwili koszt budowy takiego ronda został wyceniony na 10 mln zł. Miasto zabiega o środki na realizację tego projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Do czasu wybudowania ronda planowano stworzenie tymczasowego przejścia przez „krajówkę” w sąsiedztwie stacji kolejowej. W tym celu została zlecona analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jej autorzy nie zalecają wyznaczania przejścia dla pieszych w analizowanym obszarze. Wyznaczenie przejścia w tym miejscu, nawet sterowanego sygnalizacją świetlną, stanowiłoby duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno dla pieszych, jak i dla pojazdów, przez np. najechania tylne, gwałtowne hamowanie oraz nieprzewidziane manewry podczas wyprzedzania i nagłego zbliżania się do przejścia dla pieszych.

Warto natomiast dodać, że w ramach tworzenia stacji Toruń Katarzynka, PKP wybudowało pod torami tunel dla pieszych i rowerzystów. Obecnie trwają prace nad wykonaniem zjazdu z  ciągu pieszo-rowerowego pod tunel. Wykonawca, który realizuje zadanie w formule „Projektuj i buduj”, złożył wnioski do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o odstępstwo od przepisów kolejowych. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń przystąpi do realizacji brakującego połączenia ciągu z tunelem.

Należy więc pamiętać, że docelowo stacja uzyska połączenie z tzw. osiedlem Jar poprzez wybudowanie chodników i przejazdów rowerowych na planowanym rondzie oraz wzmiankowaną budowę zjazdu pod tunel, zaś obecny etap ma charakter przejściowy, a nie ostateczny.

Fot. Grzegorz Olkowski

powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 23 sierpnia, 2023