Home  »  AktualnościNews   »   20 lat Torunia w Unii Europejskiej

20 lat Torunia w Unii Europejskiej

2,42 mld zł dotacji i 449 projektów o łącznej wartości przekraczającej 4 mld zł – to najkrótszy bilans korzyści uzyskanych przez Toruń w ciągu dwudziestu lat obecności w Unii Europejskiej.

Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej Toruń uzyskał dostęp do środków unijnej polityki spójności oraz do – udostępnianych nowym członkom Wspólnoty – Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 2004 r. miasto wraz z jednostkami podległymi, spółkami, samorządowymi instytucjami kultury itp. pozyskało z wyżej wymienionych źródeł (uzupełnionych o wkład krajowy z budżetu państwa) ok. 2,42 mld zł na realizację 449 projektów o wartości ok. 4,04 mld zł. Udział wspomnianych środków zewnętrznych w naszych kluczowych inwestycjach ostatniego dwudziestolecia wyniósł 60%.

  • Najwięcej środków pozyskano z Funduszu Spójności. Jest to instrument przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej, zasilający duże inwestycje na rzecz środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz transportowe. Dzięki wkładowi w wysokości 1,27 mld zł w grodzie Kopernika zbudowano drugi most drogowy, zmodernizowano centralną oczyszczalnię ścieków oraz rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, zrewitalizowano dworzec PKP Toruń Główny, a także rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę tramwajową wraz z zakupem nowoczesnego taboru szynowego.
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczyniło się do realizacji ponad 200 tzw. twardych projektów miejskich. Zmodernizowano infrastrukturę drogową, wymieniono tabór autobusowy na niskoemisyjny, poprawiono efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej, rewitalizowano zdegradowane obszary Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia i Podgórza, odnawiano na niespotykaną wcześniej skalę zabytki, rozbudowano i doposażono placówki zdrowia i opieki społecznej, remontowano, unowocześniano i rozwijano infrastrukturę kulturalną i edukacyjną, utworzono kilka kompleksów sportowo-rekreacyjnych – tzw. Orlików, zbudowano sieć szerokopasmową i rozwinięto pakiet e-usług, zadbano o miejską zieleń. Pozyskano na te cele niemal 854 mln zł.
  • Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwił rozwój i podniesienie jakości usług toruńskich służb zatrudnienia, instytucji pomocy społecznej, placówek zdrowotnych i edukacyjnych – przedszkolnych oraz kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego. Projekty tzw. miękkie uzyskały wsparcie w wysokości ok. 288 mln zł.
powrót Informację wprowadził(a): admin Data zamieszczenia: 29 kwietnia, 2024
 
Skip to content