Home  »  Toruń bez tirów

Toruń bez tirów

Informacja dotycząca wydawania Zezwoleń na wjazd do Torunia, wjazd na ulice o obniżonym tonażu oraz na obszar Zespołu Staromiejskiego


Pojazdy o masie przekraczającej 18 ton mają ograniczony wjazd do Torunia w godzinach 6.00 – 9.00 i 13.00 – 19.00. Zakaz nie dotyczy kierowców posiadających zezwolenie MZD.

Kierowco, zapoznaj się z regulaminem wydawania zezwoleń, pobierz formularz wniosku.

Szczegółowe informacje: (56) 66 93 138.

Wniosek do pobrania (po wypełnieniu i dołączeniu dokumentów) przesłać na adres: zezwolenie@mzd.torun.pl lub fax: (56) 66 12 109.

Dokumenty:

1. Wniosek
2. Regulamin wydawania zezwoleń
3. Zarządzenie dyrektora MZD w sprawie zezwoleń na wjazdy 18 ton

W przypadku pytań prosimy o kontakt : (56) 66 93 135 lub  (56) 66 93 138

Od dnia 19.10.2023 r. odbiór zezwoleń na wjazd jest możliwy w godzinach 7:00-14:00.

Zasady wydawania zezwoleń:

  • Zezwolenia wydaje Miejski Zarząd Dróg przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
  • Zezwolenia są wydawane na podstawie złożonego wniosku na konkretny pojazd, identyfikowany na podstawie jego marki i numeru rejestracyjnego;
  • Wnioskodawca, który udokumentuje posiadanie więcej niż 30 pojazdów lub nie posiadający własnego transportu i korzystający z usług przewoźników zewnętrznych, otrzymuje zezwolenie „na okaziciela”.
  • O liczbie zezwoleń wydanych jednemu wnioskodawcy decydować będzie organ na podstawie kompletnego wniosku i dołączonych do niego dokumentów. Może on także określić w zezwoleniu okres jego ważności w zależności od długości okresu, w jakim istnieją przyczyny uzasadniające wydanie zezwolenia długoterminowego.
 
Skip to content